Parohia Vatra Luminoasă

Vatra Luminoasa

Hram: Adormirea Maicii Domnului – 15 August, Acoperământul Maicii Domnului – 1 Octombrie

Adresa: Str. Tony Bulandra nr. 21-23, sector 2, București

Telefon: 031 4240554

Email: vatraluminoasa@protopopiatul2capitala.ro

 

web-page-separator

Istoric

Biserica Vatra Luminoasă cu hramul Adormirea Maicii Domnului, situată pe str. Tony Bulandra nr. 21-23, sector 2, a luat naştere în anul 2003, cu sprijinul Primăriei Sectorului 2 şi prin Binecuvântarea Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.

Prin Autorizaţia de Construire nr. 1194/66V/2003 se autorizează construirea unei biserici ortodoxe, clopotniţă şi trapeză pe terenul situat în str. Tony Bulandra nr. 21-23, sector 2.

Biserica se află aşezată în sectorul 2 al municipiu­lui Bucureşti, în cartierul Vatra Luminoasă.

Biserica impresionează încă de la primul contact prin desfăşurarea sa arhitecturală deosebită, bise­rica având o deschidere monumentală către stra­dă, cu scări foarte înalte. Pridvorul este deschis şi este format dintr-un arc cu o boltă semicirculară iar impresia de monumentalitate este amplificată prin amplasarea la intrare a unui ansamblu sime­tric de scări ce conferă bisericii o notă de origi­nalitate.

La proiectarea sfântului locaş, prof. arhitect Cosma Dunel şi arh. Valer Crişan au ţinut cont de amplasarea ferestrelor pentru obţinerea unei iluminări naturale, cât mai eficiente, fără ca spa­ţiile picturale să sufere în acest sens. Construcţia se desfăşoară pe două niveluri, la demisol fiind o capelă de dimensiuni mai reduse decât biserica cea mare. Biserica la exterior este finisată iar în interior este la stadiul de pictură.

Planul bisericii este în formă de cruce treflată, având o lungime maximă în interior de 27 m, lăţimea de 14,5 m şi înălţimea de 20,5 m la turla de pe naos. Totodată pronaosul mai prezintă şi un cafas foarte amplu, sub formă de balcon.

Altarul prezintă o absidă semicirculară şi are o boltire obţinută prin intersecţia unui semicilin­dru cu o semicalotă eliptică. În partea dinspre naos, tot în cadrul altarului, forma de boltire se modifică în boltă semicilindrică, decalată, dato­rită unui arc faţă de absida semicirculară aflată în axul altarului. Distribuţia ferestrelor este într-un singur registru având 3 ferestre amplasate pe un ax central.

Catapeteasma este realizată parţial din lemn de stejar în forme asimetrice, iar partea superioară va avea o formă semirotundă în ton cu absidele şi boltirea.

Naosul este amplasat cu câteva trepte mai jos decât altarul bisericii pentru a pune în evidenţă simboltistica spaţiului altarului, are 2 abside late­rale şi turla principală pe centru.

Turla este prevăzută cu o calotă sprijinită pe un tambur cu opt ferestre, la bază prevăzându-se cu patru pantivi care realizează trecerea la un drept­unghi, subliniat pe fiecare latură de câte un arc, care realizează trecerea la cele patru bolţi semici­lindrice, ale arcului triumfal, pronaosului, dar şi a arcelor celor două abside laterale. Cele două ab­side ale naosului menţin aceiaşi formă de bază în­tâlnită în cazul apsidei altarului, cu un cerc (însă de dimensiuni mai reduse) deasupra absidei care face trecerea la forma de boltire semicilindrică.

Pronaosul este sub formă de navă cu o boltă se­micilindrică. Totodată pronaosul mai prezintă şi un cafas dreptunghiular, sub formă de balcon. La cafas se remarcă planul dreptunghiular cu boltă, plasat însă perpendicular pe bolta semicilindrică a pronaosului. Cafasul se remarcă prin dimensi­unile sale generoase, dar şi prin nivelul boltei se­micilindrice plasat deasupra nivelului de boltire a pronaosului.

Pictura este realizată în tehnică fresco, stilul ne­obizantin şi a fost executată de pictorii Marcel şi Daniel Codrescu iar ferestrele sunt prevăzute cu vitralii.

Construcţia se desfăşoară pe două niveluri, la demisol fiind o capelă de dimensiuni mai redu­se decât biserica cea mare, în care se ţin slujbele până la finalizarea lucrărilor.

Activităţi cultural misionare

 1. Săptămânal după slujbele de seară au loc discu­ţii pe teme religioase între preoţi şi credincioşi.
 2. Program educaţional pentru copii: în fieca­re sâmbătă, la Centrul Educaţional “Glasuri de Îngeri”, între orele 9-13, se desfăşoară gratuit meditaţii la: limba română, matematică, muzică, limba străine, fizică, chimie, pictură pentru un număr de 25 elevi.
 3. Bilunar se organizează în cadrul programului “Hristos împărtăşit copiilor” întâlniri cu elevi ai Scolii Generale nr. 49.
 4. Parohia a amenajat în demisolul bisericii o bi­bliotecă ce deţine un număr de 200 volume de cărţi religioase şi beletristică.

Activităţi social filantropice

 1. Hrană caldă la domiciliu: se acordă zilnic per­soanelor nevoiaşe din parohie;
 2. Burse şcolare lunare pentru 2 elevi;
 3. Susţinere integrală pentru un elev seminarist;
 4. Ajutor material trimestrial: se acordă la 20 per­soane, cu venituri mici;
 5. Consultaţii medicale gratuite persoanelor ce constituie cazuri sociale;
 6. Consultaţii juridice gratuite pentru enoriaşii parohiei;
 7. Grădiniţă duminicală -program de educaţie religioasă oferit copiilor care însoţesc părinţii, du­minica la Sf. Liturghie;
 8. În fiecare duminică, după Sf. Liturghie, credin­cioşii sunt serviţi cu ceai cald şi cozonac, în curtea bisericii;
 9. Parohia oferă în preajma sărbătorilor de Sfintele Paşti şi Crăciun, pachete pentru un număr de 50 copii de la centrele de plasament din sectorul 2.

Parohia Vatra Luminoasă are un nr. de 940 fami­lii, are arondate str. Str. Poet Theodor Neculuţă, str. Aura Buzescu, str. Tony Bulandra, str. Ghe. Folescu, str. Sarafinesţi, str. Jean Atanasiu, Str. Pierre de Coubertain. Şi delimitată de str. Maior Coravu şi şos. Iancului.

Se învecinează cu parohiile Iancu Nou Bălăneanu, sf. Gheorghe Capra şi Sf. Impăraţi Constantin şi Elena Vergului.

Back to Top