Capela Institutului Clinic Fundeni – Tipsia fărădelegilor, Pr. Horia Nicolae Prioteasa

Promovarea răului a devenit tot mai pregnantă în lume și dată publicității în duhul învrăjbirii și al pizmuirii între oameni. Omul lumii actuale este copleșit de duhoarea răului, de trâmbițarea zilnică a păcatului văzut ca virtute, de înjosirea conceptului, de veacuri așezat, al familiei, de libertinajul ajuns lege statornică pentru puțini, în detrimentul celor mulți. […]