Parohia Teiul Doamnei Ghika

Date contact

Hram: Înălţarea Domnului,  Sfântul Grigorie Teologul -25 Ianuarie
Adresa:  str. D-na Ghica, nr. 2, sector 2,  Bucureşti
Telefon: 021.687.09.72
Website:  www.parohiateiuldoamneighika.ro
Email: teiuldoamneighika@protopopiatul2capitala.ro

Istoric

Biserica “Teiul Doamnei Ghika” a fost zidită în anul 1833 de domnitorul muntean Grigore Dumitrie al IV-lea Ghika, membru al famili­ei Ghika, ce a dat Ţărilor Române nouă dom­nitori între anii 1659 şi 1854, a fost primul domn pămîntean după regimul fanariot în Ţara Românească (1822).

De numele lui se leagă unele fapte memorabile, printre care pavarea cu piatră a unor străzi bu­cureştene. A domnit până în 1828 şi a murit în 1835, la doi ani după sfinţirea bisericii. A fost înmormântat lângă zidul bisericii, în partea de sud. Pe mormântul lui se află un monument susţinut de patru femei şi pe el stă scris:

“Pietrile de pe uliţele cetăţii vecinate mărturisi­ta-ţi, călător, ce fapte lăudate Ghika Grigorie a lucrat: Domn plin de înţelepciune, la-l lui mor­mânt eşti dator smerenia a-ţi depune”.

Biserica, purtând numărul 33 din lista oficială a monumentelor de cultură de pe teritoriul ţă­rii, este singurul monument de arhitectură din Bucureşti construit (de meşterul Weltz) în stilul neo-clasic italian, venit la noi prin intermediul Rusiei. În ţară mai există o singură biserică în acest stil la Leţcani, lângă Iaşi (biserica rotundă Sf. Spiridon, construită în 1793).

Spre deosebire de aceea, aici există o simetrie per­fectă faţă de ambele axe de compoziţie prin ali­pirea a patru nişe circulare, mai scunde: două că­tre răsărit (pentru proscomidiar şi diaconicon) şi două către apus (pentru scările care duc la cafas). Axa principală de compoziţie este completată de un mic pridvor ce precede intrarea, compus din­tr-un fronton rezemat pe patru perechi de coloa­ne îngemănate, de stil doric-toscan. Cupola, uni­că în felul ei, este adaptată planului neobişnuit de elevaţie al bisericii. Coloanele şi icoanele de la cu­polă şi cafas prezintă o bogată artă decorativă, cu multe ornamente. În spatele jilţului arhieresc din dreapta se păstrează, într-o vitrină înaltă, tuiuri­le calului domnesc, firmane de întărire în domnie a domnitorilor Ţărilor Române de către Poarta Otomană; un mare policandru de metal cu 24 de braţe şi opt candele mari argintate, reprezentând podoabe ale bisericii. Pictura în ulei, îmbinare bizantino-occidentală, a fost un exemplar rar de bună pictură bisericească, executată de pictorul italian Alberto Giacometti, care a pictat şi palatul alăturat, căruia biserica i-a servit iniţial de paraclis (a fost spălată în 1927).

Nu se ştie la ce dată biserica a încetat a mai fi ex­clusiv a palatului şi a început să fie loc de închi­năciune şi pentru poporul din jur; în orice caz, conform testamentului domnitorului, biserica şi personalul au fost întreţinute de o epitropie al­cătuită din membri ai familiei Ghika şi înzestrată cu bunuri din împrejurimi. În 1910 personalul a trecut în întreţinerea Casei Bisericii, iar în 1959 biserica, cu tot patrimoniul ei, a trecut în pose­sia Parohiei „Teiul Doamnei Ghika”, Protoieria 2 Capitală, ARHIEPISCOPIA BUCUREŞTILOR.

La cutremurul din 1940 turla s-a şubrezit şi a fost necesară demolarea ei; a fost rezidită, însă fără o parte din caracterele ornamentale originale. La cutremurul din 1977 avariile au fost proporţional mai mici, în schimb reparaţiile mai cuprinzătoare.

În jurul bisericii se află mormintele membrilor ră­posaţi ai acestei familii, aproape toate fiind monu­mente de artă, în marmură. În faţa bisericii, sub rondul de flori, se află temelia fostei biserici zidită de vistierul Barbu Văcărescu şi soţia sa Ruxandra Rosetti, pe la mijlocul secolului XVIII.

Clopotniţa şi zidul înconjurător (de cărămi­dă, înalt de 2m.) sunt de asemenea monumente istorice.

Biserica a fost restaurată în repetate rânduri da­torită preoţilor Popa Gheorghe, Stancu Ioan şi Stamate Emanoil.

Activităţi social-filantropice

Parohia “Teiul Doamnei Ghika” desfăşoară o se­rie de acţiuni caritabile de ajutorare a celor săraci, bătrâni, bolnavi şi a copiilor orfani.

  • Prin intermediul parohiei noastre multe persoa­ne aflate în dificultate au beneficiat şi beneficia­ză de ajutor social, ajutor de înmormantare, de întreţinere, pentru medicamente.
  • Cu ocazia sărbătorilor Naşterii Domnului, a sărbătorilor Pascale, a hramurilor bisericii, dar nu numai, persoane din cadrul Căminului de bătrâni Ciolpani, primesc hrană caldă din partea parohiei noastre.
  • Copiii cu posibilităţi materiale reduse şi cu deficienţe fizice primesc ajutoare constând în rechizite şcolare, ajutoare financiare, burse şcolare, scaune cu rotile, dar şi meditaţii la di­verse materii, etc.
  • Persoanele cu probleme sociale, devieri com­portamentale datorate consumului de droguri, alcool, etc., primesc consiliere psihologică atât la sediul parohiei, cât şi în alte locaţii .
  • Parohia a incheiat un parteneriat de colaborare cu Scoala Gimnazială Numarul 30 Grigore Ghica Voievod, care se afla in apropierea Bisericii.

Back to Top