Parohia Sfânta Vineri Colentina

Sf Vineri Colentina

Date contact

Hram: Sfânta Cuvioasă Parascheva – 14 octombrie

Adresa: strada Gherghiţei, nr. 3, sector 2, București

Telefon: 021.240.12.96

Email: sfantavinericolentina@protopopiatul2capitala.ro

 

web-page-separator

Istoric

Parohia Sf. Vineri – Colentina este ampalasată în partea de nord – est a oraşului Bucureşti , peste apa râului Colentina , între str. Gherghiţei şi str. Emancipării. Date istorice: Actuala biserică s-a construit în anul 1947, prin cheltuiala enoriaşilor, pe un te­ren donat de Primăria oraşului Colentina ( deci­zia 88/26.08.1946 ), după cum se menţionează în pisania aşezată deasupra uşii de la intrarea în biserică, în pridvor.Parohia a funcţionat la înce­put, cu numele de ,,Andronache II” şi a fost înfiinţată la cererile insistente ale locuitorilor din această zonă, care aveau la început o capelă improvizată în casa unui bun creştin Gheorghe Tănase din strada Zamfir Marcu nr. 11.

Biserica este în formă de cruce, cu două turle bine echilibrate.

În exterior, sub streaşină, are chenare dreptun­ghiulare pentru sfinţi, opt la număr, realizaţi în 2006.

Pe frontispiciul clădirii bisericii o rozetă pictată a luat locul unui ceasornic rotund, care, cândva, arăta enoriaşilor ora exactă.

Tot aici , în 1983 au fost pictaţi în mozaic, Sf. Apostoli Petru şi Pavel, precum şi Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea acestui sfânt lăcaş de închinăciune.

Uşile de la intrare sunt confecţionate din stejar, sculptate cu motive florale creştine, precum şi medalionul Maicii Domnului de deasupra aces­tora, în 2008.

În interior, biserica are cinci arcade, un cafas sprijinit pe peretele interior al pridvorului şi o traversă din şină de tren pentru consolidare cu prilejul retencuirii interiorului bisericii în anii 1981 – 1982, premergătoare lucrărilor de pictură.

Pictura este executată în tehnica ulei în anul 1983 de pictorul Ioan Moroşanu când s-a ofici­at şi resfinţirea bisericii de către regretaţii I.P.S. Vasile Târgovisteanul, Arhiereu Vicar al Sf. Arhiepiscopii a Bucureştiului şi P.C. Protoiereu Nicolae Nicola .Tot în acest an biserica a fost înfrumuseţată cu icoane provenite din bisericu­ţa de la podul Colentinei, mutată în Oltenia ( la Ceşmeceşti).

Mobilierul este din stejar lustruit maron, cu raze sculptate în lemn, evidenţiate în relief.Pardoseala este din parchet metric de fag.

Catapeteasma este lucrată dintr-un amestec din fag şi stejar ,refăcut şi vopsit în galben în­chis în 1982 când s-au adăugat şi două sfeşnice împărăteşti.

Biserica nu posedă obiecte de valoare istorică.

Între 2008 – 2009 s-au ridicat o clopotniţă nouă şi un lumânărar , iar curtea a fost pavată cu ajutorul substanţial al Primăriei sectorului 2.

Lângă biserică s-a construit in 2001 un grup so­cial -cancelarie, sală de şedinţe, depozit de lumâ­nări, bibliotecă, arhivă, cu ajutorul enoriaşilor.

La intrare se află şi un monument al eroilor neamului, ridicat in 2006, din beton placat cu marmoră.

Chipuri de ierarhi şi preoţi ce au trecut pe la această biserică:Vrednicul de pomenire, Prea Fericirea Sa, Teoctist, Patriarhul României, a slujit la târnosirea bisericii ce s-a oficiat în vre­mea parohiatului Părintelui Gheorghe Ionescu, împreună cu Pr. Dionisie Gogoaşă cel ce a por­nit construcţia acestei Sf. Biserici şi a dus-o până la acoperiş, după care a preluat-o Pr. Gheorghe Ionescu prin strădania căruia s-au continuat lucrările, adică acoperişul, tencuire interior şi exterior, dotare cu toate obiectele de cult, ajutat fiind de epitropie, consiliul parohial şi enoriaşi.

La aceasta biserica au mai slujit, vreme de mai mulţi ani:Pr. Prof. Constantin Ispir , Pr. Prof. Anatolie Zarea ( + 2000) , Pr. Prof. Vasile Pop si Părintele Emilian Vintilescu ( peste trei dece­nii de rodnica şi prodigioasa lucrare în ogorul Domnului).

Pe o Evanghelie ediţia septembrie/1941 sem­nează Vicar Pavel Ploieşteanul.

La 25.IV.1948 s-a deschis Capela “ Cuvioasa Parascheva ” şi găsim numele următoare: Pr. Dionisie Gogoaşă, Pr. Alexandru Ionescu, Dc. Evghenie Dascălu şi a fost hirotonit preot Bucur Nedelcu pe seama parohiei Gostinu II – Vlasca, s-au acordat distincţii preoţilor Dionisie Gogoaşă şi Gh. Ionescu.

Baroneasa Emma Nicholson şi-a lăsat numele pe Evanghelia nouă a bisericii cu prilejul unei cununii pe 7 iulie 2007.

Din 1980, s-au efectuat o serie de lucrări, precum:retencuirea interiorului, refacerea in­stalaţiei electrice şi a ventilaţiei, pictura în teh­nica ulei ( pictor Ioan Moroşanu ), retencu­irea exteriorului bisericii în praf de piatră, îm­prejmuirea bisericii cu gard din şipcă de fier, înlocuirea tablei vechi a acoperişului cu tablă nouă,tencuirea la exterior a turlelor, procurare micro – centrală – încălzire, completare mobi­lier şi odoare.

Activităţi cultural-misionare

Prin strădania slujitorilor Sfântului Altar şi a enoriaşilor se oferă diverse pliante, precum şi iconiţe, pentru zidirea sufletului, la diferite eve­nimente legate de viaţa Bisericii.De asemenea, biserica deţine o bibliotecă cu cărţi de cult şi la­ice, reviste bisericeşti, publicaţia Lumina.

Parohia are în derulare urmatoarele programe în legătură cu educaţia copiilor şi a tinerilor: ,,Hristos împărtăşit copiilor”, ,,Nu, abandonu­lui şcolar” , precum şi pelerinaje în ţară sau în străinătate, editarea unui site şi a unui buletin parohial.

Activităţi social-filantropice

Parohia sprijină atât familiile nevoiaşe, cât şi persoanele aflate în dificultate de pe teritoriul ei, cu ocazia Sfintelor Sărbatori ale Naşterii Domnului (Sărbători de iarnă), Bobotezei, Sfintelor Paşti, Sfintei Cuvioase Paraschieva (Hramul Bisericii).

În viitor parohia intentionează să construiască în curtea bisericii un aşezământ social pentru persoanele vârstnice şi de ajutorare a persoane­lor cu handicap, o capelă şi un aghiazmatar.

Back to Top