Parohia Sfânta Treime Tei

Sfanta Treime Tei

Date contact

Hram: Sfânta Treime
Adresa: Bulevardul Lacul Tei, nr.115, Sector 2,  București
Telefon: 0723.547.346/0766.755.459
Email: sfantatreimetei@protopopiatul2capitala.ro

 

 

web-page-separator

Istoric

Încă înainte de anul 1900, populaţia cartierului numit pe atunci “Câmpul Teiului” a început să se înmulţească, ca urmare a parcelării şi vânzării moşiei domneşti de către moştenitorii familiei Ghika vodă.

Biserica –  Capelă domnească din incinta fostului palat domnesc Ghika, unde sunt înmormântaţi mulţi membri ai familiei Ghika, devenind neîncăpătoare, s-a găsit de cuviinţă să se zidească o biserică nouă, mai mare şi mai către oraş.

Iniţiatorii şi, în mare măsură, sprijinitorii cu fonduri mai importante la zidirea bisericii celei noi, au fost familia Otopenilor (Dinu şi Nicolae Otopeanu) negustori grânari din Obor, Gheorghe Şerban cu soţia sa Reveica, care au donat terenul – peste 5.000 mp., Ghiţă Constantinescu – Cănuţă, Preotul Petre Popescu – deserventul, pe atunci, al Capelei Gika – care au început strângerea fondurilor și pregătirea formelor necesare. Credincioşii de atunci ai enoriei şi din afara enoriei, au contribuit cu obolul lor după putere şi cu toată bunăvoinţa.

Biserica, începută în anul 1898 a fost sfinţită la 21 noiembrie 1899 de către mitropolitul primat Iosif Gheorghian.

La început, era numită “Biserica Troiţa din Câmpul Teilor”,  deoarece pe atunci cartierul era puţin populat, dar cu foarte mulţi tei. După 70 ani, în partea de apus şi de miazăzi a Bisericii mai străjuiau tei bătrâni, care dădeau un pitoresc deosebit aşezământului, iar din anul 1986, sub dictatura comunistă, a fost deposedată de teren şi a fost înconjurată de blocuri. În acelaşi an au fost demolate şi cele două case parohiale.

Biserica are hramul Sfânta Treime şi este aşezată la intersecţia bulevardului Lacul Tei şi Grigore Moisil, Bucureşti, Sectorul 2, în apropierea Parcului Tei, cunoscut în trecut ca “Parcul 8 Mai – Grădina Teiului”.

Biserica este mare, impozantă, cu ziduri mari şi groase, iar în interior este pavată cu mozaic. După sfinţirea din anul 1899 i s-a adăugat un pridvor mare de 49 mp. Pictura iniţială a fost realizată de preotul pictor Vasile Damian, pictură de mare valoare, dar în prezent se menţine numai pe catapeteasmă, care este lucrată de valorosul şi cunoscutul pictor C.M.Babic.

În anul 1921, se fac reparaţii şi se spală pictura preotului Vasile Damian. Cutremurul din anul 1940 produce stricăciuni la lăcaşul bisericii, dar mai ales la clopotniţa care era construită în corp separat (clopotniţa a fost demolată, abuziv, în anul 1977). Stricăciunile sunt reparate parţial în anul 1941, cu osteneala fostului paroh Constantin Marinescu şi continuă până în anul 1943 când este resfinţită. Între anii 1956-1961 s-au făcut reparaţii mari la biserică şi a fost pictată din nou de pictorul Ştefan Constantinescu. La 21 noiembrie 1961 s-a resfinţit biserica şi noua pictură de Preasfinţitul Episcop Vicar Teoctist Botoşăneanul, viitorul Patriarh al României.

A urmat la altarul Bisericii Sfânta Treime Tei preotul Ioan Gagiu, fost director al Administrației Patriarhale iar din anul 1986 s-a adăugat și preotul Alexandru-Armand Munteanu, urmare demolării Bisericii Doamna Oltea. Din anul 1999 slujește preotul Dr. Alexandru Moțoc, la această dată împreună cu preotul Dr. Oprea-Călin Paul-Eduard și preotul ing. Constantin-Radu Popescu.

În anul 2000 s-a construit un lumânărar, pentru aprinderea lumânărilor în vederea protejării picturii din Biserică. În anul 2002 a fost refăcut în totalitate și s-a pictat din nou pridvorul bisericii, deteriorat datorită infiltrațiilor apelor pluviale și igrasiei. În anul 2004 a fost refăcut acoperișul, prin acoperirea cu tablă galvanizată, iar în anul 2005 au fost efectuate lucrări de stopare a igrasiei prin lucrări de izolație și refacere a tencuielilor exterioare.

În perioada 2006 – 2009 la parohie s-au edificat: casa parohială, clopotnița, așezământul pentru pregătire școlară, de tip after school, grupuri sanitare, un aghiasmatar, s-a refăcut acoperișul și a fost acoperit sfântul lăcaș cu tablă din cupru.

De asemenea, a fost realizat gard de zid pe întregul perimentru al curții bisericii, pardosirea curții și amenajarea de spații verzi precum și unele anexe gospodărești.

Toate aceste lucrări, în perioada 2006-2009 au fost sprjinite de Primăria Sectorului 2 prin grija și supravegherea dlui Primar. ing. Neculai Onțanu.

Edificiile nou construite au fost sfințite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la data de 30 august 2009.

Cu acest prilej Biserica a primit și al doilea hram, Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul, prăznuit la 1 septembrie.

 Începând cu anul 2009 a fost înfiinţată biblioteca parohială, au fost înlocuite stranele cu altele noi, confecţionate la Atelierele Patriarhiei Române, a fost refăcută pardoseala bisericii prin placarea cu marmură a întregii suprafeţe şi a fost înălţat altarul bisericii.

De la sfinţirea lucrărilor, din anul 2009, în cadrul parohiei funcţionează un aşezământ şcolar de tip after school în colaborare cu Şcoala generală nr.31 şi un program permanent de meditaţii care are program zilnic, după cursuri sau înaintea cursurilor, în funcţie de orarul şcolar, pentru unele obiecte de studiu (lb. română, matematică,  sau limbi străine), la solicitarea elevilor.

Back to Top