Parohia Sf. Voievozi Gherghiceanu

Sf. Voievozi Gherghiceanu

Date contact

Hram: Sfinţii Arhangheli

Adresa: Bd. Chişinău, nr. 2A, sector 2, București

Email: sfvoievozigherghiceanu@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Parohia şi biserica este cunoscută după numele lui Gherghiceanu, un fost propietar de pământ care a parcelat terenul şi l-a vândut oamenilor ce au avut nevoie spre a-şi construi case. Astfel a apărut cartierul Gherghiceanu în partea dreaptă a Şoselei Pantelimon, care din punct de vedere social-administrativ au depins de fosta comună suburbană „Principele Nicolaie” (azi cartierul Mărcuţa), iar din punct de vedere confesional, au aparţinut de biserica Mărcuţa, la aproximativ 1 km distanţă.

Fiind prea departe de biserica Mărcuţa, pentru satisfacerea nevoilor lor religioase, cetăţenii car­tierului Gherghiceanu, au intervenit la Sfânta Mitropolie a Ungro-Vlahiei pentru infiinţare şi aici a unei Parohii de sine stătătoare.

Astfel, pe data de 1 Aprilie 1938 a fost infiinţată Parohia cu numele de Gherghiceanu , iar primul preot slujitor a fost preotul Fluieraşu Ion, care, în înţelegere cu credincioşii, a amenajat o capelă în casa locuitorului D. Mihuţoiu din cartier.

Aici s-a oficiat prima Sfântă Liturghie, capela fi­ind sfinţită de † P.S. ARHIEREU VENIAMIN POCITAN. După aproximativ 2 ani, parohia a cumpărat un atelier de tâmplărie pe care l-a demolat, construindu-se aici un lăcaş de cult în anul 1943, fiind înzestrat cu tot ce este necesar pentru slujire, datorită zelului enoriaşilor, a pre­otului paroh şi a Consiliului Parohial.

Această sfântă biserică a funcţionat neîntrerupt până în anul 1983, când regimul comunist a hotărât demolarea ei. Parohia a fost asimilată de Parohia “Sfântul Ioan Botezătorul”, iar eno­riaşii s-au imprăştiat pe la diferite biserici din Bucureştiul actual, pentru nevoile lor sufleteşti.

În anul 1994, după căderea comunismului, Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, a desemnat pe preotul ROMAN ION, spre a se ocupa de reconstruirea unei noi biserici la cererea enoria­şilor, pe locul bisericii demolate de comunişti.

În anul 1995, a fost reînfiinţată parohia Gherghiceanu, cu personalitate juridică. După sfinţirea terenului şi după procurarea Sfântului Antimis de la Sfânta Arhiepiscopie a Bucureştilor, în Aprilie 1996, s-a obţinut apro­barea spre a se săvârşi Slujba Învierii pe acest te­ren, preotul ROMAN ION slujind într-un mic Altar făcut din lemn, iar credincioşii stând in aer liber.

A fost o noapte a Sfintei Învieri pe care eu ca preot şi credincioşii la rândul lor, nu o vom uita cât vom trăi. Enoriaşii s-au adunat la matca lor de pe la bisericile din oraş pe unde se duceau, mai ales în urma acestei Sfinte Învieri săvârşite în aer liber. Prin strădania preotului paroh Roman Ion, a Consiliului Parohial şi a credincioşilor noii parohii reînfinţate, s-a construit noua biserică, careia i s-a dat hramul „Sfinţii Voievozi” -Gherghiceanu, păstrându-se şi numele de Gherghiceanu, spre a se arăta continuitatea vieţii religioase a credincioşilor pe locul în care unii au fost botezaţi, iar alţii au fost cununaţi.

Credincioşii vin în noua lor biserică şi se simt ca fraţii, trăind în comuniune şi uitând de perioada care le-a vitregit sufletele.

Iniţial, a fost angajat cântăreţ tânărul teolog Floria Dorel-Laurenţiu, care, apoi a fost hirotonit intru diacon, şi împreună slujim ca adevaraţi fraţi şi slujitori ai lui HRISTOS. Desfăşurăm împreună activitate pastorală, misionară şi catehetica. Ne ocupăm de catehizarea copiilor şi a tinerilor pe care incercăm să-i apropiem cât mai mult de Sfânta Biserică şi le oferim ca exemplu de trăire, persoana Mântuitorului Hristos. Suntem în permanentă legătură cu şcoala şi cu profesorii de religie, care la rândul lor, aduc copii la slujbe, la spovedit şi împărtăşit.

Desfăşurăm şi o amplă activitate filantropică ajutând pe bolnavi, bătrâni şi un grup de copii cu dizabilităti fizice, care sunt cazaţi de Primaria Sectorului 2, in două apartamente sociale din parohia noastră.

Atât cât va voi Dumnezeu, vom încerca să fim exemplu de trăire intru HRISTOS, pentru enoriaşii noştrii.

 

Back to Top