Parohia Sf. Nicolae Balta Albă

Sf. Nicolae Balta Alba

Hram: Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie), Sfinţii Împăraţi Constantin şi Maica Sa Elena întocmai cu Apostolii (21 mai)

Adresa: Basarabia nr. 222 (Morarilor), sector 2, București

Email: sfnicolaebaltaalba@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Biserica Sfântul Nicolae a fost construită în anul 2000 de către Preot Andrei Gheorghe. Construcţia a început în luna iunie şi în luna octombrie târnosită. Prin strădania părintelui şi cu ajutorul unor creştini binevoitori s-a realizat acest frumos Sfânt Lăcaş pe suprafaţa unui teren viran plin de buruieni şi scaieţi. Sfinţirea mică s-a realizat după 3 luni de la începutul con­strucţiei iar sfinţirea mare a fost realizată la 20 octombrie 2000 de către Prea Sfinţitul Teodosie Snagoveanul împreună cu un sobor de preoţi. Anul acesta la 20 octombrie Biserica Sfântul Nicolae îşi va serba jubiliara de 10 ani. Biserica Sfântul Nicolae este construită din lemn şi este capitonată pe exterior cu materia­le izolante după aceea tencuită într-un stil al bi­sericilor munteneşti având arcade în care s-au montat icoane de mare frumuseţe şi de valoare care vor dăinui peste veacuri. În interiorul nao­sului urmează pictura care se va executa de pic­tori renumiţi şi care va prezenta unele din cele mai renumite scene din Vechiul Testament şi Noul Testament.

Altarul este în întregime pic­tat reprezentând icoane ale sfinţilor: Vasile Cel Mare, Ioan Gură De Aur, Grigorie Teologul, Haralambie şi multe alte picturi. Icoanele de pe catapeteasmă reprezintă Hramul Bisericii, pe Mântuitorul Isus Hristos şi Maica Domnului cu Pruncul. Catapeteasma este sculptată din lemn de stejar, straniile din interiorul bisericii sunt din acelaşi material şi sculptate. Icoanele din interi­orul Sfântului Lăcaş reprezintă sfinţii Bisericii Ortodoxe Române, şi aici putem arăta Sfântul Calinic, Cuvioasa Parascheva, Sfântul Apostol Andrei Sfântul Ierarh Nicolae. În curtea biseri­cii se află clopotniţa care este binecuvantată cu două clopote mari şi puternice care se aud în de­părtări, sub clopotniţă printr-o construcţie deo­sebită este amenajată o capelă pentru depunerea sicrielor cu cei trecuţi în lumea cealaltă.

Hramul principal pentru Biserica Sfântul Nicolae este la 6 decembrie în fiecare an când se sărbătoreşte Sfântul Ierarh Nicolae. Al doi­lea hram este 21 mai când se sărbătoreste Sfinţii Împăraţi Constantin şi Maica Sa Elena întocmai cu Apostolii. Cu aceste ocazii preo­ţii împreună cu consiliul parohial şi comitetul parohial organizează, mese unde sunt invitaţi toţi cei necăjiţi şi lipsiţi cărora li se oferă masă caldă, îmbrăcăminte, diverse lucruri şi chiar pa­chete pentru acasă conţinand alimente.

Cu vrerea Tatălui cu ajutorul Fiului şi cu să­vârşirea Duhului Sfânt s-a construit acest Sfânt Locaş Dumnezeiesc în anul 2000. Prin osardia, contributia şi jertfa exclusiva a ctitorilor: preo­tul Andrei Gheorghe cu Presbitera, fiul Valentin şi fiica Simona, familia sa.

Împodobirea cu cele necesare oficierii sfintelor slujbe s-a făcut cu donaţiile şi contribuţia cre­dicioşilor binevoitori, slujba de sfinţire, târnosi­rea a fost oficiată de un sobor de preoţi în frun­te cu P.S. Episcop Dr. Teodosie Snagoveanul Arhiereul, Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, la data de 22 octombrie 2000.

Back to Top