Parohia Sf. Ioan Botezătorul

Sf. Ioan Botezatorul

Date contact

Hram: Soborul Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul
Adresa: Şos. Pantelimon 257, sect. 2, Bucureşti
Telefon:  021.255.33.33
Email: sfioanbotezatorul@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

În cartierul Pantelimon, la intersecția șoselei Pantelimon cu șoseaua Fundeni , se înalță ma­iestuos, de mai bine de șaptezecișicinci de ani, biserica ,,Sfântul IOAN BOTEZĂTORUL”.

În anul 1924, o familie bogată -Petrescu Ion și Elena, soți și Elena, fiică, devenită Sadoveanu prin căsătoria cu scriitorul Ion Marin Sadoveanu, a donat cătunului Mărcuța, comuna Pantelimon, un teren cu suprafața de 5.000 mp cu destinația precisă de a se construi o biserică și o școală, așa cum menționează actul de donație. Fiecărei instituții i s-au donat câte 2.500 mp, lotul pen­tru biserică fiind cel indicat la marginea șoselei. În același an s-a început construirea bisericii, numai că intervenind decesul părintelui Nicolae Ortopeanu, lucrarea ajunsă la doi metri înălțime, a fost întreruptă timp de șase ani, până în anul 1930. Atunci a fost reluată prin strădania preoților Vasile C. Ionescu și Dumitru G. Popescu care ajutați de oameni cu stare , precum Costică Bancheru, Ioanis Balasis și Pascu Oancea, dar și cu contribuția enoriașilor parohiei, au reușit să o termine în anul 1933, așa cum menționează pi­sania:

,,Cu vrerea Tatălui, cu ajutorul Fiului şi sub um­brirea Sfântului Duh, ziditu-s-a această biserică în anul 1933, prin strădania preacuviosului paroh Vasile Ionescu şi preacuviosului paroh Dumitru G. Popescu şi cu contribuţia enoriaşilor parohi­ei…”.

Biserica a fost sființită în anul 1940 de către epi­scopul Atanasie Dincă, la vremea aceea preoți fi­ind Dumitru G. Popescu și Alexandru Poțâncu.

Din punct de vedere arhitectural, biserica este construită din cărămidă în stil neobizantin, în formă de cruce, cu trei turle dispuse în felul ur­mător: cea mare, deasupra naosului, iar celelalte două, mai mici, deasupra pronaosului și acoperi­te cu tablă de cupru.

Biserica păstrează împărțirea tradițională: altar, naos și pronaos, având și un pridvor închis. Un element aparte îl constituie catapeteasma, care este din zid din cărămidă și care dă o notă origi­nală bisericii.

Pictura originală, în frescă, executată de pictorul Ghiţă Popescu, în 1935, s-a păstrat relativ bine până la cutremurul din anul 1977, când s-a de­teriorat, fiind restaurată între anii 1990-1992 de către pictorița Virginia Videa, la stăruinţa preo­tului paroh , de atunci, Ilie Robojescu.

În exterior, pictura a fost refăcută în totalitate în anii 2002-2003, ocazie cu care icoanele de pe frontonul bisericii au fost executate în mozaic de Emil Boloș.

Din a doua jumătate a anului 2008, biserica a intrat într-un amplu program de renovare, lu­crare posibilă cu sprijinul finaniar substanțial al Primăriei Sectorului 2. S-a înlocuit învelitoarea deteriorată cu tablă de cupru, s-au refăcut tencu­ielile exterioare și fațada, s-au reamenajat platfor­mele și trotuarele din jurul bisericii și s-a refăcut, în parte, împrejmuirea bisericii din fier forjat.

Din dorința de a veni în sprijinul comunității și în sprijinul categoriilor sociale defavorizate, pre­cum orfani, văduve, bătrâni, familii numeroase sau familii cu probleme, în incinta curții paro­hiale, se va construi o casă socială, în suprafață desfășurată de 1.500 mp, cu amprenta la sol de 390 mp si care va avea în componență o cantină, săli de curs, un cabinet medical, un cabinet ju­ridic, o bibliotecă și cinci apartamente destinate personalului bisericesc.

De asemenea, se va construi, în suprafață de 150mp, o capelă mortuară cu lumânărar și clopotniță, lucrare necesară exigențelor actuale.

Activități social – filantropice derulate

Cu înalta binecuvântare a Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, parohia ,,Sfântul Ioan Botezătorul”, desfășoară un program social ce cuprinde următoarele activități:

  • hrană sub formă de produse, activitate lunară, program ce cuprinde un număr de 25-30 de familii sărace.
  • acordăm burse anuale pentru studenții și fii duhovnicești cu reale probleme financiare, de­ocamdată studenților teologi.
  • ajutoare de urgență, la cerere și în limita posibilităților financiare ale parohiei.
  • în prejma Marii Sărbători a Nașterii Domnului, dăruim cadouri unui număr semnificativ de copii, circa 300, dar şi cu alte ocazii, în funcţie de posibilitaţi.

Back to Top