Parohia Sf. Antonie Colentina

Sf. Antonie Colentina

Date contact

Hram: Sfântul Antonie cel Mare

Adresa: Str. Trei Scaune nr.20, Sector 2, Bucureşti

Telefon:  0212.421.527

Email: sfantoniecolentina@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Parohia cu hramul Sfântul Antonie cel Mare a fost înfiinţată în anul 1944 şi a fost numit primul preot Ştefan Mihail.

Prin râvnă pastorală deosebită noul preot ia ini­ţiativa de a construi o biserică nouă, deoarece parohia nu avea biserică, iar slujbele liturgice se făceau într-o capelă improvizată.

În anul 1946 se pune piatra de temelie la con­strucţia bisericii noi. Se construieşte repede, dar în anul 1948, regimul comunist, nou instaurat, ateu şi abuziv, opreşte lucările şi ridică autorizaţia de construcţie.

După eforturi deosebite, în anul 1968 s-a ivit ocazia de a primi noua autorizaţie – deoarece şo­seaua Colentina intra în sistematizare iar capela urma să fie demolată. Lucrările încep în primăva­ra anului 1969 şi înaintează rapid.

În anul 1968 este numit ca preot ajutător la paro­hie, tânărul lincenţiat Cristescu Mihail.

În anul 1979 preotul ctitor Ştefan Mihail trece la cele veşnice, preotul Cristescu Mihail este nu­mit paroh şi lucrările la biserica nouă continuă cu aceeaşi râvnă şi responsabilitate până la finaliza­rea lucrării.

Pe data de 17 ianuarie 1991, biserica a fost sfiin­ţită de Prea Fericitul Părinte Patriarh Teoctist cu un mare şi ales sobor de preoţi şi diaconi.

Alături de preotul paroh este numit ca preot slu­jitor din anul 2008 părintele Cristescu Gabriel.

Proiectul arhitectural a fost întocmit de arhi­tecţii Dumitru Ionescu – Berechet şi Gheorghe Naumescu împreună cu inginerul Luigi Corra.

Construcţia a fost realizată din materiale moder­ne – cărămidă şi beton armat. Are un plan drept­unghiular cu absidă la răsărit, folosind forme ale arhitecturii bizantine cu elemente autohtone. Pictura bisericii a fost realizată în ulei de către pictorul Gheorghe Busuioc.

Întreaga construcţie, cu finisări şi dotări a fost re­alizată în întregime, numai prin efortul creştini­lor din parohie şi de pretutindeni, fără ajutor de la instituţiile de stat.

Fiind o parohie relativ nouă nu a deţinut şi nu deţine proprietăţi, terenuri, case, casă parohială, cimintir sau alte bunuri de patrimoniu.

Activităţi cultural-misionare

Marţi după săvârşirea Sfântului Maslu, au loc în biserică convorbiri catehetice între preoţi şi cre­dincioşi, iar persoanele interesate pot beneficia şi de asistenţă juridică din partea unei persoane calificate.

Biserica dispune de o mică bibliotecă de la care cei doritori pot împrumuta cărţi teologice.

Activităţi social-filantropice

În cadrul parohiei se derulează un program de asistenţă socială alcătuit de un colectiv de medici şi asistenţi medicali din cadrul parohiei.

Programul atinge următoarele obiective:

  •  consultaţii medicale de specialitate;
  • parteneriate şi colaborare cu Spitalul Colentina Grozovici şi Dispensarul „Trei Scaune“;
  • selectarea pe bază de investigaţie socială a bene­ficiarilor a programului de asistenţă medicală (cei din familii defavorizate, persoane care nu au acces la servicii medicale, nefiind cotizanţi ai sistemului de asigurări de sănătate).

Back to Top