Parohia Sf. Alexandru Colentina

Sf Alexandru Colentina

Date contact

Hram: Sfântul Ierarh Alexandrul (30 august)
Adresa: Str. Sighet, nr. 3, sector 2, București
Email: sfalexandrucolentina@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Parohia Sf. Alexandru – Colentina din Bucureşti a fost infiintata pe data de 1 ianuarie 1933, prin dezlipire de la parohia „Plumbuita – Colentina”. Iniţial s-a numit parohia „Plumbuita II – Suter”, după numele parohiei de la care s-a dezlipit şi al cartierului. Primul preot paroh a fost insta­lat la data de 1 iunie 1933 – prin ordinul Sf. Arhiepiscopii a Bucureştilor, nr. 4773/1932. Ministerul Cultelor a recunoscut şi luat în bu­get această parohie pe data de 1 mai 1934, cu decizia nr. 80582/8541/1934.

La cererea parohiei, Sf. Arhiepiscopie a Bucureştilor, cu ordinul nr. 13566 din 10 ia­nuarie 1935, aprobă ca parohia „Plumbuita II – Suter” să poarte denumirea de parohia Sf. Alexandru -Colentina.

Din iniţiativa preotului paroh Zaharia Balbaie şi cu sprijinul consiliului parohial şi al primăriei municipiului Bucureşti, s-a început construc­ţia Bisericii Sf. Alexandru la data de 29 august 1935, pe terenul care a fost donat parţial de so­cietatea „Cristalul”, iar restul a fost cumpărat de către parohie tot de la această societate. La 25 aprilie 1937 se aprobă aşezarea Sf. Antimis şi se sfinteşte Biserica numai cu aghiasmă spre a se putea săvârşi Sf. Liturghie şi toate Sf. Taine în noua Biserică. Ulterior, Biserica a fost pictată, mobilată şi înzestrată cu toate obiectele necesare cultului, iar la 16 septembrie 1945 a fost târno­sită cu mare solemnitate.

Proiectul de construcţie a Bisericii a fost in­tocmit de către arhitectul Petre Moroianu, iar constructor principal a fost Gavriil Voiculescu. Pictura a fost executată de către pictorul Constantin Călinescu, iar mobilierul (catape teasma, stranile, scaunele arhiereşti etc.) a fost realizat de către sculptorul Anghel Dima.

În anul 1948, parohia a cumpărat în imedia­ta vecinatate a Bisericii (latura de nord-est) un imobil care serveşte drept casă parohială.

În anul 1950, parohia a mai cumpărat un teren cu suprafaţă de 300 mp aflat în latura de sud a Bisericii.

Între anii 1957-1958 s-a construit lângă Biserică o frumoasă clopotniţă, păstrând acelaşi stil arhitectural.

Fiind parohie nouă, nu posedă obiecte de va­loare istorică preţioasă sau artistică, dar posedă toate documentele din care se poate constata eforturile depuse pentru obţinerea rezultatelor amintite.

Activităţi cultural-misionare

Biserica ofera pliante, iconiţe, cruciuliţe, la di­verse sărbători, pentru zidirea duhovnicească a enoriaşilor. De asemenea există o bibliotecă cu materiale arhivistice şi documentare, cărţi, pli­ante, etc. Parohia dezvoltă activităţi cu copiii şi tineretul şi îşi propune să deruleze un program de pelerinaje.

Activităţi social-filantropice

Parohia sprijină familiile sărmane de pe terito­riul ei, la diverse sărbători şi intenţionează să în­treprindă lucrări de reparaţii capitale la Biserică şi casa parohială, precum şi de construcţie a unei trapeze, pentru a oferi, după posibilităţi, o masă oamenilor săraci. De asemenea se are în vedere şi construcţia unui cabinet medical.

Back to Top