Parohia Rodica Moşoiu

Rodica Mosoiu

Date contact

Hram: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel,  Adormirea Maicii Domnului
Adresa: Str. Baicului nr. 53, Sectorul 2, București
Telefon:  0727 398 226
Email: rodicamosoiu@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Din punct de vedere geografic, această parohie se află în partea de Est a Capitalei, mărginindu-se în partea de Vest cu Gara Obor, la Est cu Lacul Fundeni, la Sud cu Uzinele Electronicii şi Parohia Sfântul Gheorghe cunoscută adesea şi sub nume­le de Parohia Capra, respectiv în partea de Nord cu Parohia Sfântul Alexandru.

Parohia cuprinde circa 500 de familii.

Dacă privim din perspectivă administrativă, pu­tem preciza faptul că parohia se afla în proporţie de 90% în Sectorul 2 al Capitalei şi în proporţie de 10% în Sectorul 3.

Numele de Rodica Moşoiu vine de la soţia gene­ralului Traian Moşoiu, erou naţional şi personali­tate marcantă a politicii româneşti, din prima ju­mătate a secolului al XX-lea, care avea numeroase moşii în această zonă a Gării de Est.

Istoria acestei parohii începe în anul 1948 cand enoriaşii acesteia, din lipsă de spaţiu, au închiriat două camere de la familia unui credincios al pa­rohiei, anume Petrache I. Dumitru. În anul 1950 întreaga clădire a familiei Dumitru a fost naţio­nalizată. Aici se afla şi capela, alcatuită din cele două camere, a căror suprafaţă însumează 55m².

Primul hram al acestei capele a fost în cinstea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel ulterior aces­ta fiind schimbat cu cel al Adormirii Maicii Domnului.

Preoţii care au slujit la altarul Capelei Rodica Moşoiu au fost:

 • 1948-1961 -preot Gheorghe Marinescu Uda
 • 1961-preot Pop Dumitru
 • 1987 preot Tuţă Nica, preot celib, fost diacon la Catedala Patriarhală, înzestrat cu un deosebit glas şi cu numeroase cunoştinţe muzicale, iar din anul 1990 a slujit preotul Gheorghe Dincă.

În anul 2005, la sfârşitul lunii noiembrie, a fost instalat P.C. preot Enache Marian, actualul pa­roh al Bisericii.

În anul 2003, Primăria Sectorului 2 a alocat pa­rohiei noastre un teren aflat pe strada Paharnicul Turturea, în vederea construirii unui locaş de cult, atât de necesar, pentru nevoile actuale. În anul 2007 s-au obţinut toate avizele necesare eliberării autorizaţiei de construcţie, însă aceasta nu s-a putut elibera datorită unei revendicări din partea unei persoane fizice, făcută în anul 2001. Biserica noastra este un mic locaş de cult creştin ortodox, neîncăpătoare pentru enoriaşii din car­tierul nostru care vin la Sfânta şi Dumnezeiasca liturghie. De aceea este necesar construirea unei biserici mai mari pentru credincioşii care vin să asculte Cuvântul lui Dumnezeu.

Binecuvintează Doamne pe toţi binefăcătorii, os­tenitorii, donatorii acestui sfânt locaş!

 Activităţi de gospodărire

Dintre lucrările efectuate menţionăm:

 • Faţada bisericii şi pictura celor două hramuri (Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi Adormirea Maicii Domnului);
 • Uşile şi geamurile din termopan
 • Instalaţia electrică
 • Instalaţia de încălzire termică (centrală şi calo­rifere)
 • Pavarea cu gresie în interiorul bisericii
 • Racordarea la instalaţia de apă şi canalizare
 • Refacerea unor părţi din pictură ce erau şterse
 • Procurarea iconostaselor, strana cântăreţului (citelniţa), catapeteasma, 40 străni din lemn de stejar sculptat, scaune şi mese noi pentru cre­dincioşi
 • Covoare noi, corpuri de iluminat şi policandru în mijlocul bisericii, instalaţie audio de sonori­zare în interiorul şi exteriorul bisericii
 • Sfânta Evanghelie, Sfântul Chivot, Sfintele Vase, Cununii, cădelniţă
 • Pangar şi lumânărar, gard de zid în jurul biseri­cii, clopotniţă nouă, pavarea curţii bisericii
 • Grup sanitar, cameră pentru centrala termică şi cancelarie.

Activităţi social – filantropice

 • Organizarea celor două Hramuri ale Bisericii, respectiv Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi Adormirea Maicii Domnului sub forma unei agape creştine, unde participă circa 150 de per­soane, cărora se împart ajutoare şi pachete cu alimente;
 • De Sfintele Sărbători Paşte şi Crăciun de aseme­nea, împărţim copiilor şi celor nevoiaşi pachete cu alimente şi dulciuri;
 • În toamna anului 2009 am împărţit enoriaşi­lor îmbrăcăminte, încălţăminte, jucării pentru copii, ochelari de vedere, cărucioare ortopedice (15 buc.), bastoane ortopedice (15 buc.), cadre metalice ortopedice fixe şi mobile (25 buc.) şi altele, toate primindu-le de la Parohia Ortodoxă Göteborg, Suedia prin strădania Preotului Paroh Enache Culai;
 • Distribuirea altor ajutoare primite de la enoria­şii mai înstăriţi ai parohiei noastre, către familii nevoiaşe.

Back to Top