Parohia Precupeţii Vechi

Precupetii vechi

Date contact

Hram: Duminica Tuturor Sfinţilor
Adresa: str. Toamnei nr. 92, sect. 2, București
Telefon: 021 211 76 26
Email: precupetiivechi@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Biserica Precupeţii Vechi, situată în vechea ma­hala negustorească a fost construită în 1773 (sub domnie fanariotă) de modeşti ctitori ai locului: Gheorghe Ieroschimonahul, Năstase Şimioneanu cu soţia sa Minca, ajutat de Tudor, Ioana, Tudora, Petre şi alţi ostenitori precum Popa Grigorie, Popa Gheorghe, Popa Radu şi Maria. În 1898 a fost reparată, mărită şi pic­tată din nou prin osârdia epitropului Anton Georgescu, a preoţilor Grigorie Dinescu şi Ioan Ionescu. Din acel an dateaza şi tâmpla cu icoane pictate de Gheorghe Zograf a carui semnatura se descifreaza pe scena “Cina cea de Taina”, de deasupra uşilor împaratesti.

Alte îmbunatatiri, adaugiri şi repictari s-au sa­vârşit între anii 1906-1909 prin stăruinţa pre­otului Nicolae Popian. După cutremurul din 1940 s-a rezidit turla mare, s-au consolidat pe­reţii şi cele două turle mici, s-a spălat şi comple­tat pictura.

Între anii 1958-1964 s-au refăcut reparaţii ex­terioare, s-a introdus instalaţia de gaz, s-a refă­cut pictura cu ajutorul material şi binecuvânta­rea Prea Fericitului Părinte Patriarh Justinian, al cărui chip s-a zugrăvit în biserică la locul ctitorilor.

Pictura în ulei este opera pictorului Keber şi datează din 1930 şi a suferit două restaurări, în 1942 şi în 1964 .

În urma cutremurelor din 1977 şi 1986 sfân­tul lăcaş a suferit deteriorări în zidărie şi a fost afectată în mare parte şi pictura, înnegrită şi cu multe părţi lipsă.

În vremea Pr. paroh Tudor Gheorghe, între anii 1999-2002, a fost restaurată întreaga suprafaţă pictată. Tot în acesta perioadă s-a consolidat în întregime acoperişul bisericii, înlocuindu-se ta­bla veche cu tabla nouă. În anii 2004-2009 s-au efectuat lucrări de subzidire şi consolidare a zi­dăriei şi s-a înlocuit pavimentul din ciment cu marmură. Tot în aceasta perioadă s-a lucrat cu multa atenţie la elementele decorative exterioare – stucaturi şi ornamente florale în stil brâncove­nesc – precum şi la diaconicon şi depozitul de lumânari şi colportaj, anexe ale sfântului lăcaş.

Elemente de artă şi patrimoniu

Biserica, în prezentarea ei actuală, are trei turle şi este construită după un plan clasic în forma de cruce, cu pridvor, pronaos şi naos. Decoraţia exterioară, reprezentată de stucatura medalioa­nelor, frizelor şi brâielor care înconjoară biseri­ca este inspirată din stilul brâncovenesc. Toata suprafaţa interioară este acoperită de fresca în ulei a pictorului Keber şi datează din 1930. Înfaţişarea de acum i s-a păstrat prin 2 interven­ţii succesive: în 1942 au lucrat asupra ei pictorii Dogărescu şi Hermineanu iar în 1964 picto­rul Gheorghe Teodorescu-Romanaţi, ajutat de Constantin Stănescu, preot-pictor. Între anii 1999-2002, a fost restaurată toată pictura de o echipa de pictori conduşi de prof. Ioan Grigore.

În anul 2000 s-a pus piatra de temelie la Paraclisul cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”, împodobit cu o frumoasă pictură în stil neobizantin executată în tehnica ulei de pictorii Ioan Achiţenie şi Valeriu Dulgher.

 Activităţi social‑filantropice

În anul 2000 s-a pus piatra de temelie la Paraclisul cu hramul „Acoperamântul Maicii Domnului”, împodobit cu o frumoasa pictura în stil neobizantin executata în tehnica „ulei” de pictorii Ioan Achitenie si Valeriu Dulgher. Tot în acel an binecuvântat de Dumnezeu s-au în­ceput lucrarile la Asezamântul Social cu acelasi hram. Lucrarea a fost binecuvântata si sfintita de vrednicul de pomenire P.F.P. Teoctist si P.S. Episcop Varsanufie Prahoveanul cu un sobor de preoti la 26 iunie 2005.

Din 26 iunie 2005 în parohia noastra a înce­put sa functioneze oficial Asezamântul Social ca centrul de asistenta al persoanelor vârstnice în dificultate. Acesta este amplasat în curtea din spatele Bisericii are 25 locuri si o cantina, care asigura hrana pentru cei adapostiti în centru, cât si pentru restul de 30 de familii asistate. În perioada 2005-2006 a fost ridicat un corp nou care adaposteste si un cabinet medical, iar po­dul casei parohiale a fost mansardat si au fost amenajate spatii gospodaresti, iar în anul 2009 s-a instalat un lift exterior.

Activităţi cultural-misionare

Biserica dispune de o bibliotecă mică care cuprin­de atât volume creştine cât şi beletristică, găzduită în Aşezământul Social, destinată celor dornici să cerceteze comoara de înţelepciune ortodoxă ră­masă de la sfinţii părinţi sau să lectureze diverse lucrări literare.

Începând cu luna martie 2004, Biserica Precupeţii Vechi pune la dispoziţia credincioşilor o publica­ţie -„Izvorul Credinţei” -cuprinzând anunţuri, ştiri şi articole privind parohia, precum şi materi­ale de interes general, care preocupă comunitatea creştină ortodoxă din ţara noastră.

 

Back to Top