Parohia Înălţarea Sfântei Cruci

Inaltarea Sfantei Cruci

Date contact

Hram: Înalţarea Sfintei Cruci, Acoperămânul Maicii Domnului

Adresa: strada Balotului nr. 4, sector 2 – Bucureşti

Email: inaltareasfcruci@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Biserica Parohiei Înălţarea Sfintei Cruci este situată pe strada Balotului nr. 4, sector 2, ce începe din Şoseaua Fundeni, în apropiere de intersecţia acesteia cu Şoseaua Colentina.

A fost ctitorită în anul 1957,prin daniile credincioşilor din parohie, cu strădania pre­otului paroh Dumitru Alexandru şi a Consiliului Parohial.

Lucrările s-au încheiat odată cu pictarea în frescă în anul 1963, iar după un an (1964), a avut loc târnăsirea.

Este o biserică de tip cruce latină, cu pridvor şi tur­lă pe naos, ce se înscrie în dimensiunile 18 X 8,5 m, având absidele laterale dreptunghiulare, puţin ieşite în relief.

Absida altarului având trei turle este decrosată şi plancată de pastoforii. Biserica este precedată de un pridvor de formă pătrată în plan, mai îngust şi mai scund decât nava, având o arcadă frontală şi câte una laterală, toate trei în plin centru, cu arhi­volte rezemate pe piloni masivi de colt.

Spaţiile pronaosului şi anaosului sunt acoperite cu bolţi în „maner de cos”, aşezate în direcţii perpen­diculare. Tamburul octagonal al turlei, aşezat pe baza pătrată, se descarcă pe cele patru arce ale naosului. Şarpanta turlei descrie o piramidă cu 8 feţe cu o uşoară rupere de pantă şi este învelită în tablă solzi cupru.

Tâmpla ca şi stranele sau jilţul arhieresc este sculptată în lemn de stejar. Faţadele sunt tencuite şi zugravite ; mici pano­uri pictate cu icoane de sfinţi decorează peretele vestic al pronaosului şi spaţial dintre perechile de ferestre ale naosului şi pronaosului. În faţa biseri­cii, în curtea plantată cu brazi şi nuci, este o clo­potniţă din zidărie, iar în spatele bisericii se află o clădire administrativă (cancelarie). De asemeni, în curtea bisericii se găseşte o capelă construită în anul 1956 şi renovată în 2000. În curtea bisericii se află o troiţă (cruce) din marmură, ridicată în anul 1997, de preotul Stan Alexandru împreună cu enoriaşii parohiei.

La intrarea în biserică se află, pe partea stângă, o placă de marmură cu pisania bisericii.

Între anii 1997 – 1998 s-a spălat şi restaurat pictura interioară şi s-au pictat zidurile în exte­rior, în timpul P. F. Patriahului Teoctist, Patriarh B.O.R, prin purtarea de grijă a preotului paroh Alexandru Stan şi a credincioşilor enoriaşi. La data de 1.11.1998 a avut loc resfinţirea acestei biserici de către P. F. Patriah Teoctist, înconju­rat de un sobor de preoţi şi diaconi, în prezen­ţa membrilor Consiliului Eparhial şi unui mare număr de credincioşi. În anul 2008 s-a învelit Biserica, Capela, Clopotniţa şi Cancelaria cu tablă de cupru şi s-a reparat şi restaurat faţada Bisericii, Capelei, Clopotniţei şi Cancelariei şi gardul de jur împrejurul Bisericii.

 Activităţi social – filantropice derulate la nivelul parohiei

Biserica acordă ajutor financiar, material, îmbră­căminte şi alimente persoanelor aflate în nevoi: bătrâni, familii cu mulţi copii, bolnavi, şomeri

Contribuţia financiară a parohiei la desfăşu­rarea activităţilor sociale ale Arhiepiscopiei Bucureştilor (participanţi la pelerinajul de Sf. Dumitru, colecte deţinuţi, pachete pentru cora­lele de Sf. Nicolae).

Activităţi culturale

Cântare omofonă în biserică şi formarea unui cor de colindători.

Back to Top