Parohia Iancu Vechi Mătăsari

Parohia Iancu Vechi

Date contact

Hram: Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Eustaţie

Adresa: strada Mătăsari, nr. 39, sector 2, Bucureşti

Telefon: 021.642.29.13

Email: iancuvechi@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Biserica actuală a fost construită pe locul unei biserici mai mică, dar destul de veche, care în timpul consolidării ei, dintr-o eroare a construc­torului s-a surpat. Enoriaşii au fost nevoiţi s-o demoleze şi în locul ei să se construiască o altă biserică.

Vechea biserică a fost construită în 1775 de o familie de enoriaşi, în timpul domniei lui Alexandru Ipsilante şi a Mitropolitului Grigore al II-lea. Era în formă de cruce, având lungimea de 21 metri, lăţimea de 6,40 metri (în dreptul absidelor având 11 metri), iar înălţimea de 7 metri.

Era zidită din cărămidă, grosimea ziduri fiind de 60-70 centrimetri, tencuită şi pictată în in­terior. Asupra clădirii bisericii au fost făcute nu­meroase intervenţii:

-În anii 1836, 1852 şi 1875 s-au făcut reparaţii radicale;

-În 1881 şi 1895 biserica a fost pictată de către pictorul Gh. Ioanid în stilul renaşterii;

-În 1919 şi 1926 s-a curăţat şi restaurat pictura din nou de I. Simionescu şi s-au făcut repara­ţii generale interioare şi exterioare;

-În 1948 şi 1951 s-a restaurat şi poleit tâm­pla şi toată pictura de către pictorul Gh. Teodorescu-Romanaţi.

Cutremurul din 1977 a adus o serie de strică­ciuni bisericii, dar nu s-au efectuat lucrări de consolidare, astfel că toate avariile au fost ac­centuate şi de următoarele seisme din 1986 şi din 1990. Ca urmare a gravelor deteriorări, în anul 1999 s-a hotărât consolidarea bisericii, pe baza efectuării unei expertize tehnice începută în 1998 de către Dr. ing. E. Iordăchescu. S-a întocmit proiectul de consolidare şi s-a obţinut autorizaţia de construire la data de 25.01.2000 de la Primăria Municipiului Bucureşti. La acea dată biserica era în funcţiune şi avea o vechime de 224 ani.

Lucrările au început pe data de 04.04.2000 şi datorită unor neglijenţe şi a nerespectării unor condiţii tehnice impuse de starea construcţiei, pe data de 05.04.2000, adică a doua zi, funda­ţia de zidărie având 60 cm adâncime, s-a depla­sat spre exterior, rupând practic în două pere­tele de sud, pe 8 m lăţime şi pe toată înăţimea. Acestea au atras în lanţ alte deteriorări şi prăbu­şiri cum sunt:

-peretele curb al absidei de sud a crăpat;

-bolta de acoperiş a pronaosului s-a prăbuşit antrenând tirantul din oţel-beton al arcului dintre naos şi pronaos, smulgându-i ancorajul din pilastrul pereţilor deterioraţi;

-turla de lemn de deasupra cafasului s-a rupt la baza tuturor stâlpilor; -balconul de lemn al cafasului a fost smuls din pereţii în care era ancorat;

-fisurile existente au devenit crăpături şi au apărut altele noi pe toată suprafaţa pereţilor respectivi.

S-a solicitat şi întocmit expertiza tehnică de că­tre ing. Anatolie Cazacliu -expert tehnic ates­tat -pentru a releva starea de la acea dată a clă­dirii Bisericii Iancu Vechi Mătăsari, precum şi pentru formularea unor precizări solicitate de Arhiepiscopia Bucureştilor. Din expertiză a re­zultat că nu este indicată consolidarea clădirii, ci demontarea ei şi construirea unei biserici noi.

De asemenea, prin procesul verbal din 14.06.2000, ca urmare a dezbaterilor, s-a stabi­lit ca firma, ce s-a făcut vinovată de deteriorarea bisericii să participe la construirea bisericii noi cu 50000 $ USD la preţul orar al zilei pentru manoperă. După ce biserica a fost demolată în­tre 6.03.2001 şi 30.08.2002 s-a purces la con­strucţia noii biserici la 5.05.2003.

Construcția a fost finalizată în anul 2008, cînd a fost dat folosinţă subsolul bisericii. În prezent se fac finisările interioare ale bisericii propriu-zise.

Din anul 2009 este finalizată si instalaţia de încălzire, gresia din pardoseală iar începând cu anul 2010 se fac eforturi pentru realizarea stră­nilor şi a catapeteasmei, urmând pictura. În imediata apropiere a sfântului locaş cu sprijinul comunităţii a fost ridicată capela.

Lucrările de construcţie s-au efectuat în două etape respectiv: mai 2004 -decembrie 2007 şi februarie 2008-iunie 2009.

Parohia Iancu Vechi-Mătăsari desfăşoară o serie de acţiuni caritabile într-ajutorarea celor bol­navi, copii orfani şi nu în ultimul rând, bătrâni sau săraci.

Prin intermediul parohiei noastre multe persoa­ne aflate în dificultate au beneficiat şi benefici­ază de ajutor social. De asemenea menţionăm că orice ajutor sau sprijin prin care putem alina suferinţa aproapelui este binevenit.

Cu ocazia sărbătorilor Naşterii Domnului, a sărbătorilor Pascale, a hramurilor bisericii, şi nu numai, persoanele din cadrul căminelor de bă­trâni de pe raza sectorului nostru, primesc hra­nă sau ajutor social din partea parohiei noastre.

Copiii cu posibilităţi materiale reduse primesc ajutoare constând în rechizite şcolare şi diferite ajutoare financiare.

Persoanele cu probleme sociale primesc consi­liere psihologică atât la sediul parohiei noastre, cât şi în alte locaţii.

Back to Top