Parohia Iancu Nou Bălăneanu

BisericaIancuNouBalaneanu

Date contact

Hram: Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie (10 februarie), Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie), Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena (21 mai)

Adresa: Str. Mihai Bravu nr. 117-119, sector 2
Email: iancunou@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Trecut și prezent în Parohia Iancu Nou-Bălăneanu

Situată pe Şoseaua Mihai Bravu, la nr. 117-119, sectorul 2, între str. Vatra Luminoasă și Piaţa Iancului, Biserica Iancu Nou-Bălăneanu este o mărturie a evlaviei şi credincioşiei enoriaşilor cartierului din anii 1872-1873, proprietari şi negustori, care au dorit să ridice un locaş de cult întru slava lui Dumnezeu şi pentru împlinirea cerinţelor sacramentale şi liturgice zilnice.

Având drept început terenul donat de Stanciu Ioan Bălăneanu, precum şi suma de 5000 de lei oferită de alţi 24 de ctitori, la data de 16 februarie 1872 protoiereul Alecu Hartofilax a început demersurile pentru construirea locaşului de cult, după ce au primit binecuvântarea Mitropolitul Primat Nifon al Ungrovlahiei.

Așa cum rezultă din pisania așezată la intrarea bisericii în anul 1874, lucrările efective  de construire a bisericii s-au realizat în intervalul 24 iunie – 2 decembrie 1873, dată la care biserica a fost sfințită „în zilele PS Arhiepiscop și Mitropolit Primat pe toată România D.D. Nifon, în zilele înălțatului Domn Carol I și Elisabeta Doamna”, cu o grabă motivată de aglomeraţia din Biserică Iancu Vechi (Mătăsari), devenită tot mai neîncăpătoare pe măsura extinderii oraşului prin defrișarea Codrilor Vlăsiei

Materialele utilizate la construirea bisericii au fost: cărămidă şi var hidraulic (fundaţia şi pereţii), paiantă (turlele), lemn de răşinoase (şarpanta) şi tablă zincată (învelitoarea şi ornamentele). În urma procesului de consolidare dintre anii 2011-2013 s-a turnat fundație nouă din beton armat pe tot conturul zidurilor, stâlpi de rezistență încastrați în ziduri care au grosimea între 40 cm-80 cm și au fost cămășuite cu plasă de fier și tencuite integral. Șarpanta de lemn a fost refăcută în întregime și s-a aplicat o nouă învelitoare din tablă de cupru. Cu acest prilej au fost înlocuite și vechile cruci de pe biserică cu unele noi, din material durabil. Decoraţia exterioară a fost restaurată în întregime fiind simplă, realizată din cărămidă aparentă, benzi tencuite şi stucaturi de gips.

Arhitectonic, locaşul de cult se înscrie în planul triconic (32×13-16 m.), cu forma alungită, cu pridvor închis, pronaos şi naos acoperite de două turle octogonale egale, altar două abside laterale semicirculare și altar semicircular străpuns de o fereastră în ax, lărgit spre nord și sud cu două încăperi laterale adăugate după anul 1940. Acestea au fost demolate, reconstruite din temelie și integrate în structura de rezistență a bisericii, în timpul consolidării bisericii dintre anii 2011-2013. Nava bisericii este împărțită în trei travee prin două rânduri de câte trei coloane cu postamente masive de formă rectangulară, consolidate în structură din fier-beton din temelie, și capitele restaurate. Dimensiunile bisericii sunt: lungime – 32 m. / lățime – 13 m. / înălțime – 16 m.

Biserica are două turle pe plan octogonal, de dimensiuni egale: prima turlă Pantocrator deasupra naosului și a doua turlă deasupra naosului. Această a doua turlă a fost şi clopotniţă până la cutremurul din 10 noiembrie 1940, când s-a prăbușit. Între anii 1978–1982 s-au efectuat reparații la fisurile din zidărie și refacerea tencuielilor exterioare. În anul 1987 a fost executată o pardoseală foarte subțire din ciment care, cu timpul, s-a fisurat în întregime. Ca urmare, între anii 2011-2013, aceasta a fost scoasă și pe toată suprafața interioară a bisericii s-a aplicat o placă de beton armat (0,25 cm), cu două trepte la nivelul soleii și una la nivelul altarului, care urmează a fi acoperită cu pardoseală de marmură.

La intrare, biserica prezintă un vestibul dreptunghiular adăugat în anul 1957, în locul fostului pridvor, aşa cum arată imaginile din epocă. La interior, în dreapta vestibulului se află o scară metalică în spirală care asigură accesul la cafasul de la etaj, deschis spre interiorul navei printr-o mare arcadă semicirculară cu balustradă din lemn.

Decorația exterioară a bisericii este eclectică, iar vestibulul adăugat în anul 1957 este marcat de un fronton triunghiular având crucea așezată pe un mic postament central, tratat cu trei rânduri de cărămidă aparentă și benzi tencuite ce maschează acoperișul. Intrarea în biserică din partea de vest este marcată de trei arcade în care, la partea inferioară, sunt amplasate ușile de acces. Încăperea din zona diaconiconului prezintă, de asemenea, o ușă de acces la sfântul altar.

Ulterior anului 1940, s-a construit o clopotniţă separată pe terenul bisericii, la intrarea în cimitirul situat în imediata vecinătate a locaşului de cult, aflat în administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti (suprafaţă de 3,5 ha). Această construcție din zidărie, având deasupra un foișor de lemn destinat clopotelor, a adăpostit provizoriu cancelaria parohială, iar în prelungirea ei asigura o camera mortuară devenită insuficientă ca spaţiu şi condiţii. În perioada 2012-2014 acestea au fost demolate și înlocuite cu noua capelă mortuară și clopotniță, adecvate ca spațiu de priveghere și slujire a celor decedați.

Șapte ferestre ale bisericii au vitralii de o mare frumuseţe, realizate în prima jumătate a  secolului al 20-lea, care au fost supuse unui amplu proces de restaurare.

Catapeteasma din lemn sculptat, cu totul remarcabilă și bogat decorată, lambriurile laterale cu basoreliefuri frumos sculptate reprezentând scene din viaţa Domnului Iisus Hristos, precum şi jilţul arhieresc sunt creaţia sculptorului în lemn Grigore Dumitrescu, unul dintre cei mai valoroși sculptori români, care a realizat și sculpturile de mare valoare artistică din Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti. Monumentalitatea catapetesmei este dată, pe de o parte de dimensiunile sale remarcabile, iar pe de alta, de compunerea sa pe verticala din registre sculptate care alternează – potrivit tradiţiei – cu şiruri de icoane, întreaga construcţie fiind încununat de Trimorf – de Crucea cu Iisus răstignit și de cele doua molenii, reprezentând pe Maica Domnului și pe Sf. Ioan Teologul. Sculptura catapetesmei este executată în relief înalt și ajurat, cu motive vegetale, specifice repertoriului decorativ brâncovenesc: vrejuri meandrice, flori și frunze de acant, de trifoi, de stejar, fleuroni, dar și cu scene din viața Mântuitorului, care conferă valoare cu totul deosebită. Pictura iconostasului a fost realizată de pictorul Gheorghe Achițenie, sub influența artei georgiene.

Pictura bisericii în frescă și stil neobizantin a fost realizată între anii 1957-1959 de către pictorul Gheorghe Vânătoru, înlocuind vechea pictură în ulei, care data din anii 1912–1913. În anul 1983 a avut loc restaurarea picturii de către pictorița Videa Virginia, iar în anul 1995 pictura a fost acoperită de o nouă pictură în tempera, care s-a îndepărtat de pictura inițială.

În stânga intrării în curte este amplasată o troiţă din lemn închinată Eroilor loc unde se săvârşeşte parastasul la sărbătoarea Înălţării Domnului – Ziua Eroilor.

Hramurile Bisericii Iancu Nou-Bălăneanu sunt legate de: data începerii demersurilor pentru zidire din anul 1972 Sfântul Sfinţit Mucenic Haralambie (10 februarie), data terminării lucrărilor de construire din 1873Sfântul Ierarh Nicolae (6 decembrie), data resfinţirii picturii din anul 1995, după ce aceasta a fost spălată şi, pe alocuri, refăcută – Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa Elena (21 mai), moment liturgic și pastoral deosebit în viața parohiei, binecuvântat cu prezența și cuvântul fericitului întru adormire Patriarhul Teoctist.

Începând cu luna mai 2009, din îndemnul și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu sprijinul financiar al Consiliului Local al Primăriei Sectorului 2, prin domnul primar Neculai Onțanu, dar și prin contribuția enoriașilor, la Parohia Iancu Nou-Bălăneanu a demarat un amplu program edilitar-gospodăresc care a constat în: construirea Aşezământului social-parohial „Sfântul Ierarh Nicolae” (2009-2010), consolidarea, restaurarea și repararea bisericii parohiale (2011-2014), inclusiv refacerea în totalitate a instalației electrice și a instalației de încălzire, consolidarea, extinderea și supraînălțarea capelei mortuare, dotarea acesteia cu o cameră de priveghere și cu o cameră frigorifică, construirea aghiazmatarului, a pangarului și a lumânărarului (2012-2014), amenajarea incintei şi a gardului împrejmuitor al ansamblului edilitar parohial (2013-2014), inclusiv refacerea în totalitate a alimentării cu apă, a sistemului de canalizare și preluare a apelor pluviale, precum și a rețelei de alimentare cu gaze naturale și energie electrică.

Cu prilejul construirii capelei mortuare și a clopotniței, în noul foișor din lemn de stejar montat pe  turla clopotniței (17 m înălțime), după modelul celui vechi, au fost montate și puse în funcțiune trei clopote noi și sistemul de automatizare a acestora, confecționate cu sprijinul financiar al credincioșilor și sfințite, cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, în data de 12 noiembrie 2013. În data de 24 august 2014, prin dania unor enoriași, a fost înălțată și sfințită o troiță în curtea Așezământului parohial, întru pomenirea tuturor donatorilor și binefăcătorilor care au contribuit la lucrările mai sus amintite.

La solicitarea Consiliului parohial, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat ca hramurile noii Capele parohiale să fie Sfânta Cuvioasă Parascheva (14 octombrie) și Sfântul ierarh Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești (27 septembrie).

Program liturgic, predicatorial, catehetic, pastoral-misionar şi social-filantropic, precum şi asistenţa religioasă a enoriaşilor sub toate aspectele este asigurat de patru slujitori: pr. dr. Augustin Rusu (paroh, iconom stavrofor şi consilier patriarhal), pr. Eugen Bruno Marin, pr. dr. Laurenţiu Lazăr, pr. Cojocaru Constantin-Daniel, la care se adaugă și pr. Constantin Pârvu (iconom stavrofor, fost vicar administrativ patriarhal), pensionar îmbisericit, ajutaţi de personalul auxiliar al bisericii (cântăreți, îngrijitori) şi de organismele parohiale: Consiliul parohial, Comitetul parohial și Departamentul pentru tineret.

Prin conlucrarea preoților slujitori, în Aşezământul social-parohial cu spații multifuncționale este organizat un program de pregătire gratuită suplimentară (meditații) a elevilor din ciclurile gimnazial și liceal la limba română și matematică, cu sprijinul profesorilor care desfășoară activitate voluntară (programul modelându-se anual în funcție de cerințe), un program de catehizare a copiilor precum și de dezvoltare a aptitudinilor artistice religioase (coordonat de pr. Lazăr laurențiu), acces la biblioteca parohială. De asemenea, cu implicarea tuturor preoților slujitori de la parohie, a personalului auxiliar, și a Comitetului parohial, precum și implicarea membrilor Departamentului pentru tineret (coordonat de pr. Cojocaru Daniel-Constantin), periodic se organizează acțiuni de ajutorare a persoanelor nevoiașe, bolnave sau a familiilor cu mulți copii, prin oferirea de îmbrăcăminte, alimente și medicamente, provenite din donațiile credincioșilor sau din sume de la bugetul parohiei.

În prezent sunt în curs de desfășurare următoarele lucrări: la biserica parohială: restaurarea și completarea cu pictură din nou; restaurarea catapetesmei și pictarea din nou a icoanelor acesteia; restaurarea-recondiționarea stranelor; montarea pardoselii de marmură; confecționarea noilor uși de acces; restaurarea și, după caz, confecționarea unor noi policandre; se află în stadiul incipient lucrările de pictură în mozaic de pe fațada bisericii; la capela parohială: confecționarea mobilierului liturgic (catapeteasmă și strane); demersuri pentru atribuirea prin licitație a lucrărilor de pictură din nou a capelei; confecționarea și montarea scării de acces în clopotniță; dotarea cu aparatură adecvată a camerei frigorifice; la aghiazmatar: s-au montat vasele de inox pentru aghiazmă; demersuri pentru atribuirea prin licitație a  lucrărilor de pictură din nou; la lumânărar: darea în folosință a tăvilor pentru aprinderea lumânărilor; punerea în funcțiune a instalației de apă și de încălzire; la pangar: se caută sponsori pentru confecționarea mobilierului specific pentru expunerea colportajului, la incinta și gardul bisericii parohiale: a fost dată în funcțiune instalați de iluminat exterior; se va turna asfaltului pe partea carosabilă și se va instala mecanismul de automatizare a porții mari de acces; se dorește amenajarea peisagistică a curții (pomi, vegetație ornamentală etc.).

Datorită situării într-o zonă aglomerată şi relativ centrală a Capitalei, accesul către biserica parohială este facilitat de nenumăratele mijloace de transport în comun care tranzitează zona și care asigură conexiuni rapide cu Patriarhia Română, Gara de Nord, Universitate etc.

Astfel, la aproximativ 200 m de locaşul de cult se află staţia de Metrou Piaţa Iancului (Magistrala 1). La suprafaţă există o multitudine de linii de autobuze (104, 135, 311, 330, 335), de tramvaie (1, 5, 40, 56), de troleibuz (86, 90).


SFINTE MOASTE

In biserica Parohiei Iancu Nou-Bălăneanu se află părticele din moaștele următorilor sfinți:
1. Sfântul Ierarh Nectarie de la Eghina (9 noiembrie),
2. Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit (5 decembrie),
3. Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul (8 ianuarie),
4. Sfântul Ioan Rusul (27 mai),
5. Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul (5 august),
6. Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie (10 februarie),
7. O părticică din Lemnul Stejarului din Mamvri.

Back to Top