Parohia Doamna Oltea

Biserica Doamna Oltea

Date contact

Hram: Sf. Cuvioasă Parascheva (14 Octombrie), Sf. Cuvios Antonie Cel Mare (17 Ianuarie), Schimbarea la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos (6 August)

Adresa: Str. Barbu Văcărescu nr. 46, Sector 2, Bucureşti

Email: doamnaoltea@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Parohia „Doamna Oltea” ia fiinţă în 1940. Biserica parohială funcţionează între anii 1940-1948 într-o clădire alcătuită din două camere la poarta fabricii „Fibrei”, vis-a-vis de fosta „Groapă Tonola”, actu¬almente Circul de Stat, latură ce intersectează Bd. Lacul Tei.

Aşa începe o istorie zbuciumată, care se întinde pe durata câtorva decenii de–a lungul cărora distingem câteva perioade importante:
-Perioada 1940-1948 menţionată mai sus.
-Perioada 1948-1986 când a fost ridicat primul locaş de cult din paiantă, în trei luni de zile (vara lui 1948), şi a funcţionat până la demolarea ei abuzivă de către regimul comunist la 27 noiem¬brie 1986.

Tot în această perioadă a fost construită şi casa parohială, ambele edificii biserica şi casa fiind demolate de regimul comunist în toamna anului 1986 la 27 noiembrie.
Preoţii slujitori la prima biserică: P.C. Preot Ioan Gagiu – paroh şi P.C. Preot Alexandru Armand Munteanu – coslujitor de la 1 Ianuarie 1965, aceştia după demolarea bisericii au fost trans¬feraţi, cu întreg personalul, la Parohia “Sfânta Treime -Tei“.-Perioada Aprilie 1997-prezent.

După revoluţia din Decembrie 1989, la începu¬tul anului 1990 s-au făcut eforturi, încununate în final cu succes, pentru redobândirea terenului şi după 7 ani s-a construit un Altar din sticlă şi bile metalice, ce a fost sfinţit la 23 Aprilie 1997 de P.S. Episcop Teodosie Snagoveanul.

În anul 1997 s-a început construcţia la Biserica Mică (actuala capelă) ce a fost terminată în anul 1998.

Din data de 23 aprilie 1997 până la 1 decem¬brie 1999 Parohia “Doamna Oltea” a funcţionat din punct de vedere administrativ ca o anexă a Parohiei “Sfânta Treime -Tei“.

Biserica avea Hramul Sf. Cuvioasa Parascheva şi Sf. Antonie Cel Mare. Datorită numărului mare de credincioşi ce au dorit reinfiinţarea parohi¬ei, după demolarea abuzivă din 1986, biserica fiind mică în dimensiuni, s-a început construc¬ţia Bisericii Mari, care a fost târnosită în anul 2000 pe data de 8 iunie de către Prea Fericitul Părinte Patriarh, de vrednica pomenire, Teoctist, care a dat şi cel de-al treilea hram al bisericii – Schimbarea la Faţă.

După această dată au venit alături de Părintele Paroh Alexandru Armand Munteanu în clerul bisericii “Doamna Oltea”, P.C. Pr Mihai Cristian Popescu (în anul 2000) -preot coslujitor şi P.C. Pr. Dragoş Florin Stoica (1 Ianuarie 2008) – pre¬ot coslujitor.
Au fost ridicate două troiţe în curtea bisericii: una donată cu dedicaţie de I.P.S. Episcopi ai Maramureşului şi Satmarului I.P.S. Iustinian şi I.P.S. Iustin iar cealaltă donată de Dl ing. Teodor Christen – român stabilit în Germania.

O altă lucrare importantă este Monumentul Cuvioasei Parascheva, o construcţie impozantă ce poartă icoana sfintei lucrată în frescă.
În perioada 2005-2007 s-a conceput şi realizat în curtea bisericii un Aşezământ Social-Cultural-Medical alcătuit din subsol, parter şi etaj ce im¬presionează prin înfăţişare şi funcţionalitate.
Într-o absidă prevăzută în corpul acestei clădiri, încastrată cu geamuri pentru securizare s-a pictat în tempera icoana Sfântului Antonie Cel Mare cu scene din viaţa acestuia, considerat şi cinstit după cuviinţă ca al doilea hram al bisericii.

Sfinţirea picturii şi a bisericii mici (utilizată în prezent ca şi capelă mortuară), a Aşezământului Social-Cultural-Medical s-a realizat pe data de 18 Noiembrie 2007, de către Prea Fericitul Părinte patriarh Daniel, însoţit de P.S. Arhiepiscop Teodosie al Tomisului, P.S. Sebastian Ilfoveanul, P.S. Varsanufie Prahoveanul Episcopi în Arhiepiscopia Bucureştilor şi un sobor de preoţi şi diaconi din parohie şi din afara ei.

Activităţi Social-Filantropice

I. Biblioteca parohială (Marti, Vineri orele 17 20)

Obiectiv: Furnizarea de material documentar pe diferite teme (ex: religie, literartură modernă şi clasică, autori români şi străini) pentru preo¬ţii şi credincioşii din Parohia “Doamna Oltea”. De serviciile bibliotecii parohiale beneficiază toţi credincioşii parohiei în baza unei fişe de cititor.
Responsabil: Cosmin Olteanu -voluntar

II. Cateheze săptămânale (Vineri orele 19-21)

Obiectiv: Cunoaşterea învăţăturii credinţei orto¬doxe prin prezentarea sfintelor taine, a ierurgiilor cât şi a vieţii şi activităţii sfinţilor prăznuiţi de Biserica Ortodoxă Română.
Catehezele au loc în fiecare zi de Vineri începând cu ora 19 (după slujba Vecerniei) în două părţi:
În prima parte un preot al Parohiei prezintă în funcţie de programul stabilit viaţa unui Sfânt prăznuit de biserică sau una din Sfintele Taine sau Ierurgii din pravila bisericească.
În partea a doua se vizionează un film sau se pre¬zintă un referat de către unul din tinerii parohiei ce iau parte la serile de cateheză.

III. Buletinul Parohiei “Doamna Oltea”cu apari¬ţie trimestrială

IV. Derularea Programului “Hristos Împărtăşit copiilor!” al Patriarhiei Romane

V. Agape creştine (Duminică orele 13-14) (După Sfânta Liturghie)Obiectiv: Asigurarea unei mese calde pentru cre¬dincioşii nevoiaşi din parohie.

Masa este asigurată prin donaţii făcute de cre¬dincioşi şi deserveşte un număr de 40 – 60 per¬soane în fiecare duminică.
Responsabil: P.C. Pr. Mihai Cristian Popescu

VI. Meditaţii (Sâmbătă orele 10-12)

Obiectiv: Ajutorarea copiilor nevoiaşi din paro¬hie la parcurgerea şi asimilarea cunoştinţelor din programa şcolară la disciplinele: Limba Româna, Matematică, Geografie.

Responsabili: Prof. Mariana Cârstea – Geografie -voluntar
Prof. Maria Nisipeanu – Limba Română -vo¬luntar
Prof. Dana Ciolca -Limba Română – voluntar
Prof. Diaconu Cristina – Matematică – voluntar

VII.Cabinetul Medical parohial (Marţi, Vineri orele 17-20)

Obiectiv: Asigurarea asistenţei medicale de pri¬mă necesitate (interpretări rezultate analize me¬dicale, completarea necesarului de medicamente) pentru persoanele nevoiaşe din parohie. Medicamentele sunt asigurate pe bază de donaţii făcute de credincioşi.

Responsabil: Dr. Maria Hutan – voluntar
Dr. Vasilica Panoiu – voluntar
Cabinet Psihologic parohial (Marţi orele 17-20)
Obiectiv: Asigura consilierea psihologică a fami¬liilor cu diferite probleme: divort, avort, abandon şcolar – în cadrul Programului „Salvaţi familia”.
Responsabil: Psiholog Princ. Luminiţa Panait
Activităţi pastoral-misionare:

1. Distribuirea de ajutoare persoanelor nevoiaşe sub formă de pachete cu alimente, îmbrăcăminte şi medicamente familiilor nevoiaşe ale parohiei.

Activitatea are la bază donaţii/sponsorizări din partea credincioşilor şi se desfăşoară lunar şi cu ocazia sărbătorilor de Sfintele Paşti, Crăciun şi Hramurile Bisericii.
Pachetele sunt distribuite de către preoţii parohi¬ei împreună cu tinerii apropiaţi bisericii.

2. Programul „Masa bucuriei!“ iniţiat de Patriarhia Română – prin oferirea de alimente persoanelor defavorizate din parohie.

3. Spovedania copiilor de la Şcoala Generală nr. 10 – Bucureşti astfel:
-copiii din clasele I – IV la cabinetul şcolii;
-copiii din clasele V-VIII la biserică;

4. Taina Sfintei Împărtăşanii pentru copiii de la Grădiniţa nr. 157

Back to Top