Parohia Andronache

andronache

Date contact

Hram: Sf. Gheorghe

Adresa: Str. Periş, nr. 10, sector 2,  Bucureşti

Telefon: 0212402888

Email: andronache@protopopiatul2capitala.ro

 

web-page-separator

Istoric

Biserica „SF. GHEORGHE” – ANDRONACHE se află aşezată în partea de răsărit a Capitalei, stră­juită de Pădurea Andronache şi râul Colentina, enoria ei învecinându-se la răsărit cu paro­hia Uniunea Voluntarilor, la apus cu parohia „SF. VINERI” – Colentina, la nord Pădurea Andronache, pe liziera căreia trece calea fera­tă Bucureşti – Constanţa, iar la sud cu parohiile „ÎNĂLŢAREA SFINTEI CRUCI” şi „ION CREANGĂ”.

Biserica are o vechime de 90 de ani, fiind aşezată pe moşia lui Gh. Niculescu-Andronache, fonda­torul iniţial al bisericii de la care a căpătat umele de Andronache.

Primele locuinţe în Andronache au apărut în ju­rul anului 1900, după construcţia bisericii care a fost zidită lângă conacul moşiei fondatorului şi lângă o clădire ce era folosită drept cazarmă la acea vreme şi mai târziu a fost transformată în Şcoală primară a cartierului Andronache.

Locuinţele enoriaşilor la început au fost modeste şi legate între ele de drumuri neamenajate, iar co­municarea cu capitala era foarte greoaie, având de mers 4 km distanţă până la marginea capitalei, respectiv „BARIERA MOŞILOR”.

Biserica Andronache a cărei construcţie a fost în­cepută în anul 1899, a fost terminată împreu­nă cu pictura în anul 1905, purtînd hramul „Sf. MUCENIC GHEORGHE” – după numele cti­torului Gh. Niculescu Andronache.

Acest sfânt lăcaş, în stil bizantin, a fost ridicat cu osteneala evlavioaselor familii Alexandra Gh. Ioanin şi sora sa Elena Vlădoianu, ca o împlinire a dorinţei arzătoare a dreptcredincioşilor părinţi: Eufrosina şi Gh.Niculescu-Andronache.

Biserica are formă de cruce cu trei turle.

La intrarea în biserică patru stâlpi susţin un fru­mos baldachin din piatră, având pictat pe Sf. Ierarh Nicolae, în mijloc, iar în dreapta şi în stân­ga câte un porumbel în zbor, spre cerul înstelat.

Deasupra pisaniei se află icoana Sf. Mucenic Gheorghe-călare pe cal alb, omorând fiara, iar în dreapta şi în stânga cei doi mari Apostoli Petru şi Pavel, lucrare executată în mozaic de pictorul Ion Vasu.

Suprafaţa construită a bisericii este de 300 m.p., înălţimea de circa 30 m. Exteriorul zidurilor Sf. Locaş este ornamentat în cărămidă şi piatră de Albeşti în stil brâncovenesc.

Biserica are un aspect majestuos, monumental, dominând întregul cartier prin înălţimea şi fru­museţea ei. Curtea bisericii are 3800 m.p., iar la intrare are o alee pavată, fiind străjuită de tei şi stejari se­culari, brazi , mesteceni, tui etc., aceştia dând un aspect pitoresc.

În partea dreaptă, lângă zidul bisericii, este mormântul ctitorilor fondatori cu cruce de marmură neagră de Suedia, precum şi stâlpi­şori uniţi cu lanţ forjat.

Deasupra mormântului străjuieşte o candelă din fier forjat.

Intreaga pictură a bisericiia fost executată în stil neoclasic, în ulei, în anul 1905, de către pictorul italian Oreste Cantini şi spălată în anii 1934, 1966, 1978, 1987, când s-au consolidat şi cele două turle degradate de mişcările seis­mice.

Mobilierul (stranele, catapeteasma etc.) sunt executate din lemn de stejar şi mahon sculptat. De asemenea amvonul şi scara ce urcă la etaj sunt executate din stejar şi fier, de o frumu­seţe rară.Se cuvine a se face precizarea că Sf. Biserică se află zidită pe partea de moşie a d-nei Alexandru Gh. Ioanin, care a şi primit din par­tea Patriarhului MIRON Diploma de ctitor în anul 1934.

În anul 1920 Sf. Biserică a fost donată Mitropoliei Ungrovlahiei cu toate odoarele şi mobilierul său, conform actului de donaţie nr.17395/1520, cuprinzând şi curtea bisericii – 3800 m.p., cu cimitirul în suprafaţă de 45 000 m.p., care se află la o distanţă de 1 km de biserică.

La 25 martie 1920 Sf. Biserică a fost sfinţită şi dată cultului pentru nevoile religioase ale eno­riaşilor.

În anul 1931 cei doi ctitori ai săi au construit casa parohială.

Preoţii vrednici de pomenire au fost: I.Burlănescu, Grigore Colăcescu, Năstase Gheorghe, Marinescu Ion, iar în prezent la Sf. Biserică slujesc P.C.Pr. Paroh Rădulescu Ioan şi Pr. Coslujitor Dumitaşcu Nicolae.

În anul 2001 au fost terminate lucrările la clo­potniţă şi pavată curtea bisericii.

În anul 2006 s-a făcut o nouă instalaţie termică.În curtea cimitirului parohial s-a ridicat o modernă cantină socială cu o capacitate de 50 de locuri de masă. Aleea de la intrare pe o lungime de 80 de metri a fost pavată.

Comitetul Parohial şi Consiliul Parohial în fie­care an organizează excursii cu enoriaşii la diferi­te mănăstiri.

Cu elevii silitori care participă la cursurile săptă­mânale „Hristos Împărtăşit copiilor” se organi­zează excursii cu autocarul.

 Actiuni filantropice

In cadrul parohiei este infiintat un asezamant filantropic.

S-au acordat şi se acordă ajutoare materiale fami­liilor nevoiaşe.

 Cimitir:
cimitir andronache

Back to Top