Manastirea Christiana

Manastirea Christiana

Date contact

Hram: Pogorârea Sfântului Duh

Adresa: Şos. Pipera nr. 49, sector 2, Bucureşti

Telefon:  021 490 82 80 / 021 490 82 30

Website: www.manastirea_christiana.crestinortodox.ro

Email: manchristiana@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

Iniţiativa construirii mânăstirii Christiana, afla­tă în şos. Pipera 49, sector II, Bucureşti, a apar­ţinut Doctorului Pavel Chirilă din Volunatri – Ilfov, care, susţinut de un grup de preoţi şi medici din Bucureşti, a solicitat în anul 1992, Fericitului întru pomenire Patriarh Teoctist înalta binecuvântare pentru construirea unui Complex medico-ecleziastic ce trebuia să cu­prindă: o policlinică, patru clinici de specialitate şi o mănăstire.

În anul următor s-a pus piatra de temelie şi s-a sfinţit locul noii mânăstiri. Prin osârdia Stareţei Benedicta Chirobocea şi cu sprijinul unor bine­voitori ajutători, s-a construit primul corp de chilii al mânăstirii, arhitect fiind dl. Octavian Neculai din Bucureşti.

În anii 2001-2005, sub directa îndrumare a Preasfinţitului Sebastian Ilfoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, prin jert­fa dnei. Maria Liliana Vasilescu din Belgia, a familiilor Ioan şi Viorica Buzincu, Ion şi Adriana Cheşa şi a altor buni creştini din Bucureşti, a fost ridicată, înzestrată cu mobi­lier sculptat în lemn de stejar şi pictată biseri­ca aşezământului, arhitect fiind dna. Gabriela Iamandi, inginer dl. Victor Nedriţă din Bucureşti iar constructor dl. Mircea Irimia din Suceava cu echipa de meşteri. Pictura în tehnica fresco a fost executată de dl. Mircea Petrişor din Bucureşti. Tot în această perioadă s-a amenajat, într-o fostă hală de producţie, căminul de bă­trâne al mânăstirii. Cu prilejul unei vizite pas­torale, în data de 1 iunie 2002, Fericitul întru pomenire Patriarh Teoctist a dăruit comunităţii monahale de aici icoana şi o părticică din moaş­tele Sfântului Cuvios Antipa Românul de la Calapodeşti (10 ianuarie), care a devenit, astfel, ocrotitorul acestei sfinte mânăstiri.

La 2 octombrie 2005 biserica a fost târnosi­tă primind hramul Pogorârii Sfântului Duh şi Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi a fost inaugurat căminul de bătrâne. Biserica are un plan treflat, cu dimensiuni generale de 22,20 x 6,70-10 m şi o amplasare aparte: altarul şi naosul sunt în­corporate în clădirea căminului de bătrâne, iar pronaosul şi pridvorul în exterior.

În iunie 2007 s-a început construcţia noii bise­rici a mânăstirii, iar în anul 2008, prin bună­voinţa şi cu sprijinul financiar al D-lui Neculai Onţanu, Primarul Sectorului II, s-a construit cel de-al doilea corp de chilii.

În prezent în mănăstirea Christiana sunt 16 monahii şi surori, dintre care două sunt me­dici şi 11 asistente medicale, unele lucrând şi în diferite spitale şi fundaţii de binefacere din Capitală.

Back to Top