Parohia Popa Soare

Biserica Popa Soare

Date contact

Hram: Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae

Adresa: strada Dr. Burghelea, nr. 7, sector 2, Bucureşti

Web sitewww.parohiapopasoare.ro

Emailpopasoare@protopopiatul2capitala.ro

 

 

web-page-separator

Istoric

Pisania, săpată în piatră, păstrată până astăzi, atestă faptul că această sfântă biserică este zidită și înălțată din temelie, precum se vede, de robul lui Dumnezeu Jupan Iane Cupețul de la Buzău, 15 septembrie 7253 (1745).

Biserica a luat numele de Popa Soare de la întâ­iul său slujitor, sau unul dintre cei mai vrednici, numele lui figurând în pomelnicul vechi al bise­ricii. Popa Soare, ca și alți preoți din București, a rămas în amintirea vie a generațiilor, atât prin biserică, cât și prin numele străzii din apropiere.

Este posibil ca înainte de anul 1745 să fi existat, pe același loc, o biserică mai veche, probabil din lemn. În sprijinul acestei ipoteze vine un docu­ment, datat 20 septembrie 1792, al lui Nicolae, Logofătul Sfintei Mitropolii, sprijinitor al bise­ricii care menționează: acesta este ctitorul bise­ricii celei vechi, după care și-a luat numele de Popa Soare. Din nefericire, nu există alte docu­mente care să ateste această biserică, anterioară anului 1745.

Așezată în zona centrală a Capitalei, într-un fru­mos parc de trandafiri, la intersecția străzilor Dr. Burghelea, Ștefan Mihăileanu și Popa Soare, biserica și-a păstrat, în cei peste 250 de ani de existență, liniile arhitectonice inițiale, cu plan treflat. Inițial, biserica avea două turle de lemn, cea de pe naos fiind îndepărtată în anii 1940 – 1942, în timpul lucrărilor de consolidare.

Cum era și firesc, de-a lungul timpului, dato­rită vitregiilor, biserica a cunoscut mai mul­te reparații și îmbunătățiri. O renovare im­portantă și totodată o înfrumusețare a avut loc în anul 1791, fiind realizate de jupânea­sa Călina și de fiii ei. Aceștia, pe lângă nume­roase reparații, au pardosit biserica și au donat icoanele împărătești, ferecate în argint în anul 1833. Dacă cutremurele din 1802 și 1804 nu au afectat sfântul locaș, cel din anul 1838 a dus la închiderea lui și la reparații capitale, împli­nite cu sprijinul enoriașilor. Alte lucrări impo­rante au mai avut loc în anii 1902 (s-a adăugat porticul de la intrare), 1924 (consolidări și reparații), 1940 (din nou consolidări) și 1977 (reparații după seism).

Pictura bisericii – în stil realist -a fost realizată, pe la 1880, de Anton Serafim. A fost restaura­tă în mai multe rânduri (1906, 1948, 1967 și 2003). Din nefericire nu cunoaștem amănunte despre prima pictură a bisericii.

Deși mică ca dimensiuni, biserica Popa Soare impresionează prin armonia formelor exterioare și interioare, prin vitraliile confecționate în anul 1937 la Viena, prin mobilierul din stejar sculp­tat, în aceeași perioadă, de maestrul Grigore Dumitrescu. Tot în vremea respectivă a fost construită și casa parohială.

Între anii 1998 – 2004, biserica parohiei Popa Soare a cunoscut o nouă perioadă de lucrări (consolidări, reparații exterioare și interioare.

Back to Top