Parohia Sf. Pantelimon

Date contact

Hram: Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, Sf.Cuvioasă Parascheva
Adresa: strada L. Căpitanu, nr. 24, sector 2, București
Telefon/Fax:  021.252.76.03
Website: www.bisericasfantulpantelimonfoisoruldefoc.ro
Email: sfantulpantelimon@protopopiatul2capitala.ro

CONT IBAN: RO 75 RNCB 0069 1494 0338 0001, BCR LIBERTĂȚII


web-page-separator

Istoric

Biserica veche, construită din lemn – după cum ne informează istoricul N. Stoicescu -, a fost atestată documentar în testamentul domnitorului Grigore Ghica din iulie 1752. Mărturii despre această primă veche biserică construită din lemn întâlnim şi în „Bibliografia monumentelor feudale din Bucureşti” a Banului N. Cantacuzino.

În anul 1790, în locul bisericii de lemn – după cum se menţionează într-o pisanie săpată în piatră cu litere chirilice – a fost construită una din zid de către preotul Ivan ot Silvestru. În pisania aceasta, care se păstrează pe peretele din dreapta pronaosului, se poate citi următorul text:

„DOAMNE, CEL CE CU PUTEREA TA PROSLĂVEŞTI PE CEI CE IUBESC PODOABA CASEI TALE ŞI LOCUL LOCAŞULUI MĂRIRII TALE, PRIMEŞTE ACEST SFÂNT LCAŞ, CARE ESTE ÎNTRU SLAVA TA ŞI CINSTEA ŞI PRĂZNUIREA MARELUI MUCENIC ŞI TĂMĂDUITOR PANTELEIMON, PRIN OSÂRDIA ROBILOR LUI DUMNEZEU: PĂRINTELE POPA IVAN OT SILVESTRU, CONSTANTIN LOGOFĂT BORNESCU ŞI JUPÂN CONSTATIN CORAMZULEA ŞI JUPÂN ENE MĂNCIULESCU ŞI CU ALŢI PRAVOSLAVNICI CREŞTINI, CARE CU CÂT S-AU ÎNDURAT ŞI S-A FĂCUT ÎN RĂZMERIŢĂ, LEAT 1790 ”.

Cutremurul din 1838 a avariat grav biserica.  Drept urmare, în anul 1866, s-a luat iniţiativa construirii bisericii în forma pe care o vedem astăzi și  a fost finalizată, conform pisaniei, la 11 aprilie 1876.

Piatra de temelie a actualei biserici a fost pusă în data de 22 mai 1872.

Lucrările s-au executat după planurile arhitectului NAE CUCU;

 • pictura interioară a fost executată de G. STOENESCU (elev al lui GH. TATARĂSCU), imediat după terminarea construirii, adică în anul 1876, în tehnica ulei, stil realist, cu reale calități ale genului respectiv. Partea negativă a picturii este de a fii foarte sumară ca distribuție iconografică, rezumându-se totul la câteva tablouri încadrate în rame de structură simplă din ipsos.
 • lucrările de sculptură în lemn: catapeteasma, amvonul, jilţurile precum şi o masă de ofrande aparţin lui PETRE BABIC, 1873
 • poleitul tâmplei şi a amvonului a fost executat de FRANZ FERDINAND. 1875
 • Construcţia bisericii a fost finalizată în data de 11 aprilie 1876.

INSCRIPTIUNE

DOAMNE. CELLA CE PRIN OMNIPOTENTIA TEA, PRE MARESCI PE CEI CE IUBESCU PODOABA CASSEI  TELLE ȘI LOCASUL MARIREI TELLE, PRIIMESTE SI ACEST SANT LOCAS, PE CARE INTRU MARIREA TE-A SI SPRE CINSTEA SI MEMORIA MARELUI SI TAMADUITORULUI MUCENICU PANTELEIMON L’AU INNALTAT ROBII TEI , ACEASTA SANTA SI DUMNEZEIASCA BISERICA S’A EDIFICAT DIN NOU DE A DOUA ORĂ PRIN ZELUL SI OSTENELILE ROBILOR LUI D=DEU=ION RAC.STAN DOROJAN, H.ANGEL COVACIU, NICOLAE BOIANGIU, MINCU MIULESCU, GHEORGHE MOCANU, NICOLAE MOCANU, PETRE DECULESCU, DOCIU TEMPLARU, DUMITRU LIPIERU, RUSE MORARU, STEFAN MALAERU, COSTACHE DOROJAN, NICOLAE DOROJAN, ION DOROJAN, NAE IONESCU. PUNENDU-SE TEMELIA LA ANUL MANTUIREI 1872 MAIU 22 SUB DOMNIA M.S.CAROL I”, MITROPOLIT FIIND D.D. NIFON ; ERU LA ANUL 1876 APRILIE 11 CU ADJUTORUL LUI  D=DEU SI CONTRIBUTIUNEA MAI MULTOR CRESTINI. S’AU TERMINAT CU DESAVASIRE FIIND MITROPOLIT D.D.CALINIC MICLESCU.  EPITROPII, FOSTI IN TEMPUL CLADIREI SUNT H.ANGEL COVACIU, STAN DOROJAN SI NAE IONESCU. DORITORII DE A SE INFORMA DE FONDATIUNEA BISERICEI VECHIA, CARE A PRECES PRE ACTUALA, BENEVOIASCA A CETI PISANIA CEA VECHE CE SE CONSERVA IN DIDU IN DOSUL OLTARULUI.

 

Ulterior, în anul 1921, bisericii Sf. Pantelimon i s-a mai adăugat şi un pridvor.

Construirea bisericii actuale, s-a făcut pe locul altor biserici mai vechi din trecut, menționate în diferite documente ca fiind mai vechi, din lemn și ctitorii ale unor familii. PREOTUL IVAN DE LA SILVESTRU, care a slujit la această, a pictat  icoana Maicii Domnului şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum şi o cutie de lemn ce conţinea 11 iconiţe praznicale.

Forma bisericii din 1790 se regăsea picatată pe cutia de ofrande (cutia milei).

Clădirea bisericii are aspect monumental şi este în formă de cruce cu două turle de lemn, turla din faţă adăpostind clopotniţa.

Între anii 1839-1895, în jurul bisericii, existau chilii care se închiriau sau erau locuite de cei care lăsau bisericii, după moarte, bunurile lor. În preajma bisericii, a existat cândva, un cimitir de la care s–au mai păstrat numai două cruci de piatră. Pe lângă biserică a existat şi o şcoală de învăţătură pentru copiii mahalalei, condusă la anul 1863 de CÂNTĂREŢUL RADU SIMIONESCU, ajutat de PARACLISIERUL ENACHE TEODORESCU, care, ajungând şi el cântăreţ, conduce şcoala mai departe până către anul 1900.

În anul 1898 s-au făcut bisericii reparații generale în exterior.

În anul 1900 s-a închis pridvorul exterior cu geamlâc, alterând frumusețea originală a bisericii.

Intre anii 1908 – 1913, s-a curățat pictura cu ocazia unor reparații efectuate la zidăria interioară.

În anul 1921 se fac bisericii reparații capitale, în urma cărora, sfântul lăcaș, primește înfățișarea actuală, foarte apropiată de cea originală.

Între anii 1921–1926 – când sub îndrumarea arhitectului G. VASILESCU     i se adaugă pridvorul deschis şi cafasul – la biserică se fac următoarele reparaţii şi îmbunătăţiri: se auresc crucile; se repară ferestrele de la turle; se refac ferestrele de la sfântl locaş, micşorându-se şi se pun vitraliile actuale, în număr de 8; se împrejmuieşte curtea bisericii cu soclu de beton pe care se aşează actualul grilaj; se pavează curtea; se instalează lumina electrică; se introduc 24 scaune de stejar; se introduce apa; se pun flori şi arbuşti în curtea ei; se înveleşte cu tablă; se reface faţada şi temelia la exterior.

In anul 1925, pictorul CONSTANTIN ARDELEANU, a curățat din nou toată pictura, completând-o cu pictură din nou la turlă și în concile absidelor naosului.

În anul 1927, arhitectul SIMON VASILESCU înlocuiește vechiul cafas din lemn, cu un frumos și rezistent cafas din beton. Tot în acest an a fost încastrată în zidăria interioară pisania veche , care menționează anul 1790, când s-a construit pe acest loc o biserică din cărămidă, înlocuind una mai veche din lemn. Inițial această pisanie fusese plasată în exterior, la baza altarului, iar în prezent se află în pronaos, pe latura sudică.

Construcția actuală este masivă, având ziduri groase, care închid între ele un spațiu amplu, în raport cu bisericile obișnuite.

Planul bisericii este treflat, având următoarea compartimentare:

 • Altarul –absida principală,
 • Naosul – format din două abside laterale, în centrul cărora se ridică o turlă spațioasă susținută de pandantivi,
 • Pronaos – care are ca note distinctive un anvon pe latura nordică, iar la apus un frumos cafas prevăzut inițial cu scară metalică în spirală, plasată la sud,ulterior înlocuit cu cafas de beton.
 • Tinda bisericii, sprijinită pe stâlpi de beton.

Un element deosebit de frumos al interiorului, este catapeteasma sau tâmpla, care excelează atât prin frumusețea icoanelor, pictate în stilul Serafim  – tehnica ulei – , dar mai ales prin cadrul supradimensionat și sculptat într-un baroc de foarte bun gust artistic.

În anul 1936, unul dintre preoţii parohi de seamă ai bisericii Sf. Pantelimon, P.C. PR. GHEORGHE POPESCU-COLIBAŞI (1900-1974), împreună cu P.C. PR. IOAN MIHĂLCESCU, fostul său profesor, a alcătuit “ACATISTUL SFÂNTULUI PANTELIMON” (lucrare aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu hotărârea nr. 3252/7 decembrie 1937), tipărită într-o ediţie princeps în 1937 şi retipărită în Acatistier, începând cu anul 1972.

Un alt cutremur, cel din 9–10 noiembrie 1940, a avariat biserica. Astfel, în 1942, biserica a fost „legată cu fier”. Cu acest prilej, au fost făcute străni noi, s–a introdus un clopot nou (1943) în locul celui vechi, luat de armatele nemţeşti în timpul ocupaţiei din 1916–1918.

In anul 1943, s-a curățat și restaurat pictura de către pictorul GHEORGHE BOBULEANU.

Cutremurul din martie 1977 a produs  bisericii  avarii semnificative: fisurarea pereţilor şi dizlocarea frontonului care a trebuit demolat şi zidit din nou.

La exterior au fost săpate două centuri de beton armat legate între ele prin podul bisericii. Pe noul fronton s-a aplicat icoana hramului Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon, doctor fără de arginţi în mărime naturală, iar pe frontispiciul pridvorului s-a montat un serafim în loc de ochiul lui Dumnezeu, ambele turnate în rame de metal şi executate din mozaic de murano cu aur coloidal, fiind opere ale pictorului IOSIF VASU.

Catapeteasma, cu pictura ei veche, precum şi lemnăria interioară, n-au suferit nici o stricăciune la cutremur. Lucrările de consolidare au fost finalizate în anul 1979, menţinându-se aspectul exterior şi interior.

În interior s-a înlăturat restul de pictură degradată de cutremur, pictura nouă fiind realizată de pictorul I. ACHIŢENIE între anii 1979-1981.

Intre anii 1977-1979, s-a consolidat biserica după planurile domnului arhitect NAUMESCU.

Intre anii 1979-1981,pictura a fost realizată din nou,  în tehnica frescă de pictorul PETRE ACHIȚENIE.

Pisania din anul 1980:

DOAMNE CELA CE PROSLĂVEȘTI PE CEI CE IUBESC PODOABA CASEI TALE, ȘI ACUM PRIMEȘTE RUGA NOASTRĂ PENTRU TOȚI CREȘTINII CARE S-AU ÎNDURAT PRIN DANIILE LOR, ȘI S-A PICTAT DIN NOU ÎN TEHNICA FRESCĂ ACEST SFÂNT LĂCAȘ, CU  HRAMUL SFÂNTUL MUCENIC PANTELIMON, CU BINECUVÂNTAREA PREAFERICITULUI PĂRINTE IUSTIN MOISESCU, PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, ȘI CU OSTENEALA ȘI RÂVNA PAROHULUI ION PÂSLARU  A CÂNTĂREȚULUI CONSTANTIN DRAGOMIRESCU ȘI A CREDINCIOȘILOR BISERICII NOASTRE. PICTURA A FOST EXECUTATĂ ĂN ANII 1979-1980 ÎN ÎNTREGIME DE PICTOR PROFESOR PETRE ACHIȚENIE. PENTRU TOATE DĂM SLAVĂ ȘI MULȚUMIRE LUI DUMNEZEU TATĂL, ÎN VECI  AMIN.

În  pridvor pe peretele nordic citim:

IN NUMELE TATALUI , AL FIULUI SI AL SFANTULUI DUH. RIDICATU-SA ACEASTA SF BISERICA CU HRAMUL SF PANTELEIMON-DOCTOR FARA DE ARGINTI. INTRE ANII 1872-1876 PE LOCUL  UNEI  BISERICI MAI VECHI DIN LEMN,CE DAINUIA DUPA DATELE MAI VECHI , PE MOȘIA DOMNITORULUI GRIGORE-GHICA- CTITORITA DE POPA IVAN OT SILVESTRU, CTIN, LOGOFAT VERNESCU SI ALTI PRAVOSLAVICI CRESTINI. AMVONUL SI CATAPETEASMA AU FOST SCULPTATE DE MEȘTERUL PETRE BABIC. DIN CAUZA VREMII A FOST REPARATĂ INTRE ANII 1921-1926  CÂND I S-A ADAUGAT CAVASUL SI VITROURILE CELE MARI. DUPA CUTREMURUL DIN 4 MARTIE 1977, CLĂDIREA BISERICII A SUFERIT GRAVE STRICĂCIUNI, FIIND NEVOIE DE REPARAȚII GENERALE. S-A EFECTUAT CONSOLIDAREA DUPA DEVIZUL INTOCMIT DE ARH. GHE. NAUMESCU SUB PASTORIA PR. ION STĂNCULESCU.

În pridvor pe peretele sudic citim:

PICTURA IN FRESCĂ DE PROF. PICTOR PETRE ACHIȚENIE SUB PĂSTORIA PR. IOAN PASLARU. TOATE ACESTE LUCRĂRI AU FOST FACUTE CU AJUTORUL BĂNESC DIN PARTEA ARH. BUCUREȘTI ȘI CU DANIA BINECREDINCIOSILOR CRESTINI. O DONAȚIE DEOSEBITĂ A FACUT-O PREA F. VASCHEN. I  PATR. SI CATOLICOS AL BIS. ARMENE ÎN AMINTIREA COPILĂRIEI SALE PETRECUTĂ ÎN VECINĂTATEA BISERICII. S-AU OSTENIT CU STRÂNGEREA FONDURILOR SI CU SUPRAVEGHEREA LUCRARILOR  PREOȚII  BIS. SI CONSILIU PAROHIAL.  SLUJBA RESFINȚIRII A AVUT LOC IN ZIUA DE OPT MARTIE DE P.S. EPISCOP  ROMAN  IALOMIȚEANU,  ÎNCONJURAT DE UN SOBOR DE PREOȚI SI DIACONI IN ZILELE ARHIPASTORIEI P.F. PATR. IUSTIN. PROTOEREU P.C.PR. NICOLO NICOLAE SI A PR. PAROH ION PASLARU: BINECUVINTEAZĂ DOAMNE PE CEI CE IUBESC PODOABA CASEI TALE : +IN VECII VECILOR. AMIN

În anul 2008, cu ajutorul credincioşilor, biserica a fost împodobită cu diverse obiecte de cult, candele, iconostase, strane, toate exprimând dragostea închinătorilor sfântului lăcaş pentru Sfântul Pantelimon şi Sfânta Cuvioasă Parascheva, de la Iași, ocrotitori ai acestei biserici.

Din anul 2008, Biserica adăposteşte MOAŞTELE SFÂNTULUI MARE MUCENIC ŞI TĂMĂDUITOR PANTELIMON în raclă din argint aurit.

Din anul 2009, Biserica adaposteste VESMANTUL CUVIOASEI PARASCHEVA DE LA IASI, în raclă de lemn.

După mărturia preoților bisericii în 2011, Biserica Sf. Pantelimon are nevoie urgentă de lucrări de consolidare şi restaurare. Situate pe umplutura unui pârâu afluent al Dâmboviţei şi în apropierea unui lac secat – pe o bună parte din locul căruia se întinde astăzi impresionantul parc din curtea acestui lăcaş de cult -, fundaţiile de cărămidă moale au antrenat umezeala solului, afectând pereţii şi pictura interioară pe o înălţime care depăşeşte 2 m. Apariţia unor crăpături accentuate la pereţii verticali ai absidelor naosului şi la altar ridică serioase semne de întrebare în privinţa gradului de rezistenţă al fundaţiei. Pentru funcţionalitatea şi aspectul exterior al Bisericii este necesară refacerea pardoselii şi a treptelor pridvorului, inclusiv amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, pentru estetizarea faţadelor este neceară refacerea turlei naosului şi a a pronausului, făcute din lemn şi acoperite cu tablă.

In anul 2011, octombrie, s-a inceput construirea CENTRULUI DE INGRIJIRI PALIATIVE SFÂNTUL NECTARIE.

Prin contract de comodat s-a cedat ARHIEPISCOPIEI BUCUREȘTILOR suprafețele de 1235,06mp. și 590mp, pe care s-au edificat Centrul de îngrijiri paliative Sfântul Nectarie și o morgă, după care s-a încheiat contract de comodat cu fundația BUCURIA AJUTORULUI, temei 3218/18 martie 2013.

In anul 2012, ianuarie 9, biserica a suferit in urma unui incendiu, pierzand turla mare.

În numai o săptămână (de luni până duminică) biserica a fost refăcută parțial încât pe data de 15 ianuarie, PREAFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL a săvârșit slujba de resfințire a  bisericii.

Lucrările de refacere au fost conduse de domnul ȘTEFAN CLISERU, director al firmei F.C. CONSTRUCT EDIL S.R.L.

S-au inițiat lucrări de refacere în totalitate a bisericii, precum si de construire a unei clopotnite cu lumanarar si pangar.

După obținerea ÎNALTEI BINECUVÂNTĂRI și a AUTORIZAȚIILOR NECESARE, biserica a fost reabilitată după cum urmează.

La interior  s-au executat următorele lucrări:

 • verificat și refăcut instalația electrică,
 • verificat și refăcut instalația de sonorizare,
 • verificat și refăcut instalația de supraveghere video,
 • verificat și refăcut instalația de apă,
 • s-a schimbat parchetul în Sfântul Altar,
 • s-a procurat sfânta Masă din marmură temei – 719/2013

La exterior s-au efectuat:

 • s-a efectuat ruperea capilarității,
 • s-aconsolidat fundația bisericii prin injectare,
 • s-a turnat centură de beton,și s-a hidroizolat
 • s-au construit și montat pe biserică turla mare și turla mică,
 • s-a refăcut în întregime exteriorul bisericii
 • s-a refăcut canalizarea
 • s-a asfaltat curtea bisericii
 • s-au schimbat ușile de acces
 • s-au îmbrăcat treptele cu marmură
 • s-a ridicat cruce de marmură pentru pomenirea preoților slujitori
 • s-au montat geamuri termopan
 • s-a schimbat astereala acoperișului și s-a îmbrăcat în totalitate cu tablă de cupru.

Între anii 2012-2013, s-a construit clopotniță cu pangar și lumânărar, care are oficiu parohial precum și toalete cu rampă de acces necesară persoanelor cu dizabilități, în suprafață de 46,80 m.p.

Lucrările au fost executate, sub conducerea domnului ȘTEFAN CLISERU, director al firmei F.C. CONSTRUCT EDIL S.R.L.și de domnul GHEORGHE  BACIU  director al firmei MICRO-BAU S.R.L., ambele din București.

De memoriul tehnic privind lucrările de integrare estetică și pictură din nou, întocmit de domnul pictor restaurator CĂTĂLIN PALAMARIU , Comisia de Pictură Bisericească în ședința de lucru din 28 octombrie 2013 a hotărât iar PREFERICITUL PĂRINTE PATRIARH DANIEL a luat act, temei 1501 din 2014, de necesitatea acestora.

Proiectul de deviz pictură din nou a fost întocmit de domnul pictor DAN MIHAI IVANOVICI de la Comisia de Pictură Bisericească și aprobat conform referatului Comisiei de Pictură Bisericească, temei 6363/2014.

În anul 2015 luna aprilie au început lucrările de curățare a picturii până la cărămidă, în vederea tencuirii și a pictării din nou, în tehnica frescă, precum și de refacere în totalitate a instalației electrice, lucrări de care se ocupă în continuare domnul ȘTEFAN CLISERU, director al firmei F.C. CONSTRUCT EDIL S.R.L.

În urma licitației pentru adjudecarea lucrărilor de pictură,  a fost desemnat câștigător  în mod excepțional domnul Pioară Oprea, temei 12832/2015, urmând ca lucrările de pictură să înceapă după sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos din anul 2016.

Paroh,

Preot Marian Constantinescu

Back to Top