Parohia Icoanei

biserica icoaneiDate contact

Hram: Adormirea Maicii Domnului, Sf. Ierarh Nicoale, Sf. Ioan Botezatorul
Adresa: Str. Icoanei nr. 12, sector 2, Bucureşti
Telefon: 021 211 77 40
Website: www.bisericaicoanei.ro
Email: icoanei@protopopiatul2capitala.ro

web-page-separator

Istoric

În centrul Capitalei, în apropierea B-dului Magheru, luând ca punct de plecare cinemato­graful Patria, se află, Cartierul Icoanei, cu bine­cunoscutul parc „Grădina Icoanei“ cu liniştita stradă a Icoanei, pe care, la Nr. 12, este situată sursa de inspiraţie şi reper a nomenclaturii edili­tare din acest sector, Biserica Icoana.

Primele veşti pe care le avem despre zona Icoanei vin de la sfârşitul sec. 17 şi se leagă de numele ceauşului David Corbea, un ofiţer al lui Constantin Brâncoveanu, ardelean de origine, care probabil a trăit aici.

Acesta, dobândind o proprietate la acea margine de oraş, ridică din anii 80 ai sec. 17 o bisericuţă de lemn, ce i-a purtat multă vreme numele. În timp, denominarea acestei biserici a fost schim­bată în Biserica Icoanei, după ce Constantin Brâncoveanu a dăruit acestui lăcaş o icoană fă­cătoare de minuni a Maicii Domnului datată 1682.

Actuala biserică parohială cu hramul Adormirea Maicii Domnului numită Icoana, a fost clădită din cărămidă arsă şi var în anul 1784 de către nepotul lui Misail Monahul, Panait Băbeanu. Odată cu biserica, s-au zidit din nou 12 chilii în care aveau să locuiască 24 de femei văduve, sărace.

În anul 1812, murind Panait Băbeanu, nepo­tul său Pană, rămâne singurul îngrijitor al bi­sericii. Pentru asigurarea vechilor privilegii şi danii, el obţine cărţi domneşti de întărire de la Vodă Caragea din 1813, de la Alexandru-Vodă Şuţu din 1819 şi de la Grigorie-Vodă Ghica din 1826.

Sub epitropia lui Pană Băbeanu s-a întâmplat nenorocirea bisericii Icoana: surparea ei în urma marelui cutremur 1838. Prin îngrijirea lui, bi­serica a fost rezidită, cu ajutorul enoriaşilor. Cu acest prilej s-au zugrăvit în interiorul bisericii portretele vechilor şi noilor ctitori. Tablourile votive, bine conservate, se găsesc pe peretele din vest al bisericii, sub cafas.

Astăzi biserica este declarată monument istoric şi este înscrisă în lista Academiei Române la Nr. 32.

web-page-separator

Elemente de artă şi patrimoniu

Biserica este construită în stil clasic în for­mă de cruce. Are patru încăperi: altar, naos, pronaos, tindă şi un pridvor deschis. Este prevă­zută cu două turle, una mare deasupra naosului şi alta deasupra pridvorului, care serveşte drept clopotniţă.

Biserica are o uşă de intrare, din pridvor în tin­dă, iar din tindă în naos are o uşă masivă din stejar, veche, cu încuietori din balamale din fier, lucrate manual, înconjurată de un chenar din piatră sculptată artistic. Actuala pictură a biseri­cii, destul de recentă este realizată în ulei, şi este de influenţă renascentistă atât în ceea ce priveş­te coloritul cât şi în conturul figurilor sfinţilor. Pictura datează de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi pare a fi executată de unul din elevii pictorului Gheorghe Tătărăscu.

Recent s-a găsit sub actuala pictură, conservată destul de bine, vechea pictură a bisericii, execu­tată în tehnica fresco. Înfăţişarea vechii picturi în frescă, atât cât se poate înţelege din cele dezvălui­te până în prezent, este impunătoare. Efectul de­corativ este unul din cele mai puternice. Siluetele sfinţilor, mulţimea personajelor, ştiinţa orândui­rii în tablou, şi mai ales armonia culorilor calde, încântă privirea.

web-page-separator

 Activităţi cultural-misionare

  •  Program educaţional pentru copii: săptămânal se ţin la Cancelaria Parohială meditaţii gratu­ite la limbi străine, limba română, matema­tică şi pictură pe sticlă pentru un număr de aproximativ 20 de elevi. De asemenea se or­ganizează un Concurs de Poezie Religioasă pen­tru elevii de la Şcoala Centrală din Bucureşti, în colaborare cu conducerea acestei şcoli prin catedra de religie. Se acordă diplomă şi premii pentru cele mai bune creaţii.
  •  Pelerinaje în ţară şi în străinătate: se organi­zează prin Agenţia de Turism Icoana. Aceste pelerinaje sunt un bun prilej pentru activita­tea misionar-pastorală şi asigură o parte din sursa de finanţare pentru celelalte programe.

web-page-separator

 Activităţi social-filantropice

  • Hrana caldă la domiciliu: un număr semni­ficativ de persoane primesc zilnic sau la două zile mâncare caldă la domiciliu.
  • Burse şcolare: un număr semnificativ de elevi proveniţi din familii sărace, primesc o bursă lunară de minim 30 de lei pentru rechizite în vederea abandonului şcolar.
  • Casa protejată: un apartament, proprieta­te a Comitetului de Binefacere Icoana situat  la adresa permanentă din Str. Vicina nr. 2, Bl. 29, Sc. 3, Ap. 78, Sect. 5, găzduieşte în regim gratuit şi permanent un număr de trei tineri nevăzători.
  • Mănăstirea Icoana: ctitorită de C.B.I. între anii 1995-1998 în vatra gospodăriei părinteşti a familiei Pr. Ion Popescu, unde se organizea­ză tabere de studiu cu ateliere de pictură, în­deletniciri practice şi limbi străine pentru co­pii – cazuri sociale.

Taberele se organizează în perioada vacanţei de vară pe cheltuiala C.B.I.

  •  Consultaţii medicale gratuite: se acordă per­soanelor cazuri sociale.
  •  Ajutoare de urgenţă: se acordă la cerere şi în limita posibilităţilor.
  • Grădiniţă duminicală: program de educaţie religioasă oferit copiilor care însoţesc părinţii la Sfânta Liturghie şi care nu au răbdarea ne­cesară să stea în biserică pe tot timpul progra­mului liturghic.
  •  În fiecare duminică, după Sfânta Liturghie, sunt invitaţi toţi participanţii la serviciul di­vin să servească ceai cald şi fursecuri în cur­tea bisericii. Ceaiul este pregătit de membrii Comitetului Parohial sau de către Organizaţia de Tineret a Parohiei. Activitatea s-a dovedit a fi un bun plan de socializare.

 

Back to Top