1498907340_2603_14_1498907584

Biserica Sfântul Pantelimon – Un lăcaş zidit pe minuni

În inima cartierelor vechi ale Capitalei, la doar câţiva paşi de Foi­şorul de Foc, se află Biserica Sfântul Pantelimon. Istoria ei, plină de miracole şi mistere, e strâns legată de aceea a Bucu­reştilor, oraşul pe care Sfântul Mucenic Pantelimon l-a apărat de ciumă.

Cu patru veacuri în urmă, locul în care se află acum Biserica Sfântul Pantelimon de lângă Foişorul de Foc, era o poiană încercuită de o pădure vajnică de stejari, parte a unei moşii a familiei Ghica. În poiana aceasta îşi durase casă un meşter de podini, iar în preajma ei, turcii săpaseră câteva temniţe adânci, în pămănt. Pronie sau noroc, un întemniţat a reu­şit să scape înainte de a fi atârnat în ştreang. Drept mul­ţumire, ani mai târ­ziu, scăpatul a du­rat pe locul beciu­rilor în care stătuse înlănţuit, o biseri­cuţă de lemn. Aşa a apărut primul lăcaş de închinare, stră­bunicul celui de as­tăzi, unul dintre cele 11, câte numă­ra târguşorul Bucu­reştilor de atunci, ates­tat în anul 1752, într-un testament al domnitorului Grigorie Ghica, pe moşia căruia se afla.

Mai multe informatii aici.

Pr. Bogdan-Aurel Teleanu