Cuvânt la Duminica a 4-a din Post, a Sfântului Ioan Scărarul – Pr. Dr. Bogdan-Aurel TELEANU, Biserica Sf. Pantelimon

C U V Â N T la Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul); Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile) BOALA SPIRITULUI NUMITĂ PĂCAT SE VINDECĂ DOAR PRIN SFINŢENIE AROGANŢA. […]