Cuvânt la Duminica a 4-a din Post, a Sfântului Ioan Scărarul – Pr. Dr. Bogdan-Aurel TELEANU, Biserica Sf. Pantelimon

C U V Â N T

la Duminica a 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul);

Ap. Evrei 6, 13-20; al Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Ev. Marcu 9, 17-32 (Vindecarea fiului lunatic); a Cuviosului: Matei 4, 25; 5, 1-12 (Predica de pe munte – Fericirile)

BOALA SPIRITULUI NUMITĂ PĂCAT SE VINDECĂ DOAR PRIN SFINŢENIE

AROGANŢA. În mod paradoxal, ispita bogăţiei a creat în societate contemporană o adevărată piramidă a aroganţei care are la bază false nevoi. Cu toţii – de la patroni până la ultimul angajat – se îngrămădesc să urce pe o scară care nu duce nicăieri. Sfantul Ioan ScararulContrar vorbei «Dacă dai, n-ai!», Sfânta Scriptură ne învaţă că puţină milostenie îl scapă pe om de multe nevoi: «Căci milostenia izbăveşte de la moarte şi curăţă orice păcat. Cei ce fac milostenie şi dreptate vor trăi mult. Iar păcătoşii sunt duşmanii vieţii lor» (Cartea lui Tobit 12, 9-10). Dacă «viaţa omului nu stă în belşugul avuţiei sale» (Lc. 12, 15), cine oare a creat aceasă falsă scară şi cu ce scop dacă – după satisfacerea tuturor nevoilor sale cotidiene – omul constată la sfârşitul vieţii că trece în lumea de dincolo fără nimic?

POSTUL. Postul, când lucrează virtutea răbdării, devine izvor viu de înţelepciune care ajută la temperarea plăcerilor sufletului omului alimentate de aroganţă. În acest sens, părintele Cleopa spune: „Din sămânţa sudorii postului – zice Sfântul Ioan Scărarul – creşte spicul întregii înţelepciuni. Iar îmbuibarea pântecelui goneşte mintea cea subţire [1]. Continue reading Cuvânt la Duminica a 4-a din Post, a Sfântului Ioan Scărarul – Pr. Dr. Bogdan-Aurel TELEANU, Biserica Sf. Pantelimon