Cuvânt la Duminica a III-a din Post – Pr. Dr. Bogdan-Aurel TELEANU, Biserica Sf. Pantelimon

C U V Â N T

la Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci);

Ap. Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Ev. Marcu 8, 34-38; 9,1

CINSTIREA SFINTEI CRUCI SEMNIFICĂ RECUNOAŞTEREA VALORII SOTERIOLOGICE A RĂSTIGNIRII MÂNTUITORULUI NOSTRU HISTOS

MOTIVUL RĂSTIGNIRII MÂNTUITORULUI NOSTRU HRISTOS, O VINĂ ÎMPOTRIVA ADEVĂRULUI. Duminica a treia din Postul Pastilor - a Sfintei CruciDupă cum arată Sf. Chiril al Alexandriei, cei mai porniţi împotriva Mântuitorului Hristos erau arhiereii şi slujitorii lor, între care se numărau şi cei cu oarecare funcţii în învăţarea Legii: cărturarii şi fariseii. Răstignirea Mântuitorului nostru Hristos denotă faptul că tocmai cei care ştiau că aveau datoria de a “păzi ştiinţa şi că din gura cărora se va cere învăţătura” (Mal. 2, 7) au dovedit atât de puţină înţelegere a dreptei răsplătiri dumnezeieşti şi, în consecinţă, o acută lipsă de pătrundere a legii dumnezeieşti. Continue reading Cuvânt la Duminica a III-a din Post – Pr. Dr. Bogdan-Aurel TELEANU, Biserica Sf. Pantelimon